Przyjęcie projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z projektem Prognozy Oddziaływania na Środowisko

14 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 318/23 w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z projektem Prognozy Oddziaływania na Środowisko.
Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie łódzkim do 2030 roku oraz w perspektywie długookresowej do 2050 r. i stanowi dokument planistyczny związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

  1. Projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
  2. Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
 
Top