Przyjęcie dokumentu pn. „Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027"

9 maja 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą Nr 379/23 dokument pn. „Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” obowiązujący w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-04-09
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top