Przekazanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do Komisji Europejskiej

 

W dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1050/22 przyjął zmianę projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.
Przyjęta wersja programu została opracowana z uwzględnieniem korekt wynikających z dodatkowych uwag przekazanych przez Komisję Europejską, dotyczących m.in. Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, wskaźników, aktualizacji Tabeli 12 Warunki podstawowe. Ponadto wprowadzone zostały drobne korekty techniczne.
W związku z ww. zmianami dokonano również aktualizacji projektu prognozy oddziaływania na środowisko.
Zmieniony projekt FEŁ2027 wraz z wymaganymi załącznikami został w dniu 28 listopada 2022 r. przekazany przez system SFC2021 do Komisji Europejskiej.
Planuje się, że zatwierdzenie programu przez KE nastąpi do końca 2022 roku.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Projekt prognozy oddziaływania na środowisko do FEŁ2027

 
Top