Przyjęcie zmiany Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 480/23 zmieniającą uchwałę nr 340/23 w sprawie przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
W dokumencie wprowadzono zmiany w ogólnych zasadach kwalifikowalności wydatków dotyczących priorytetów 1-6 oraz 9, szczegółowych zasadach kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne.
Ponadto w dokumencie dodano szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działań: FELD.01.06 Inwestycje w MŚP, FELD.02.03 Efektywność energetyczna – IF, FELD.02.07 Odnawialne źródła energii – IF, FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, FELD.02.09 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – ZIT, FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, FELD.02.14 Gospodarka o obiegu zamkniętym – IF, FELD.02.15 Bioróżnorodność, FELD.06.05 Kultura i turystyka – IF, FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (typ projektu 1).

Poniżej zamieszczono Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-05-30
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top