Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

21 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027).
W Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dokonano m.in. zmian w priorytetach 2, 7, 8 oraz załączniku nr 1 – Tabele finansowe i załączniku nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOP FEŁ2027 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Załącznik nr 1 – Tabele finansowe 1
Załącznik nr 1 – Tabele finansowe 2
Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców

Opis zmian

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-03-31
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
 
Top