Artykuły

Artykuły (103)

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Tożsamość marki „Fundusze Europejskie”

Tożsamość marki „Fundusze Europejskie” jest określona w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027". Pokazuje ona zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE, a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Wskazuje również sposób, w jaki należy budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki.
Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027

Znak marki Fundusze Europejskie


Znak marki Fundusze Europejskie stanowią łącznie:
– sygnet (czyli element graficzny),
– logotyp (czyli graficzna forma nazwy „Fundusze Europejskie”).

Znaki FE mogą występować w wersji poziomej lub pionowej.

 

Wersja pozioma:

Znak marki Fundusze Europejskie wersja pozioma

Wersja pionowa:

 Logo FE RGB Logo FE RGB 1

 

 

Tam, gdzie to możliwe, należy stosować znak w układzie poziomym. Stanowi on podstawową formę znaku. Układ pionowy można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jego zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację.
Rekomenduje się stosowanie znaku pełnokolorowego na białym tle. Jeśli znak występuje na tle barwnym, należy zachować odpowiedni kontrast gwarantujący odpowiednią czytelność znaku.
Znak marki Fundusze Europejskie (14,5 MB)

Znak Unii Europejskiej


 

Znak podstawowy poziomy

Logo UE RGB Logo EU RGB 1


Znak uzupełniający pionowy

Logo UE RGB UE Dofinansowane RGB 1


Znak mobilny

Logo UE Mobilny RGB 1


Wersja podstawowa znaku UE to wersja pozioma z logotypem po lewej, a flagą UE po prawej stronie.
Wersję pionową można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jej zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację. Znak mobilny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń mobilnych. Znak UE powinien w miarę możliwości występować w kolorze. Wersje achromatyczne wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, np. braku możliwości wykorzystania wersji kolorowej ze względów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.). Jeśli nie ma innej możliwości niż użycie kolorowego tła, należy umieścić wokół flagi UE białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości flagi.
Znak Unii Europejskiej wersja polska (48,5 MB)
Znak Unii Europejskiej wersja angielska (61 MB)

Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej

Znak barw RP stanowią łącznie:
– sygnet (czyli element graficzny),
– logotyp (czyli graficzna forma nazwy „Rzeczpospolita Polska”).


Znak podstawowy poziomy

Znak barw Rzeczpospolita Polska wersja pozioma


Znak uzupełniający pionowy

Znak barw Rzeczpospolita Polska wersja uzupełniająca pionowa


Znak mobilny

Znak barw Rzeczpospolita Polska wersja mobilna

ZNAK BARW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STOSUJEMY WYŁĄCZNIE W WERSJI PEŁNOKOLOROWEJ!!


Wersja podstawowa znaku barw RP to wersja pozioma. Wersję pionową można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jej zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację.Znak mobilny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń mobilnych. Rekomendowane jest stosowanie znaku na białym tle. W tym przypadku stosuje się dodatkowo tzw. linię zamykającą w kolorze szarym wokół znaku graficznego.
Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej (28,9 MB)

Zestawienie znaków


Znaki Funduszy Europejskich występują w zestawieniu ze znakiem barw Rzeczpospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej. Takie zestawienie występuje zawsze w wersji pełnokolorowej. W przypadku zastosowania wersji czarno-białej nie umieszcza się znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej.

Układ podstawowy poziomy AAAA

Układ podstawowy poziomy - Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską


Układ podstawowoy poziomy wersja achromatyczna

Układ podstawowy poziomy wersja achromatyczna- Fundusze Europejskie, Dofinansowane przez Unię Europejską


Układ uzupełniający pionowy

Układ uzupełniający pionowy - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską


Układ uzupełniający pionowy wersja achromatyczna

Układ uzupełniający pionowy wersja achromatyczna - Fundusze Europejskie, Dofinansowane przez Unię Europejską


W sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska i znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej w wersji kolorowej, z przyczyn technicznych lub z uwagi na zastosowanie tylko jednego koloru druku (czarnego), np. do druku dokumentów, można stosować zestawienia achromatyczne znaku Fundusze Europejskie i Unia Europejska. Wtedy także wszystkie znaki dodatkowe muszą występować w wersji czarno-białej. Na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń cyfrowych należy stosować zestawienia znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska i znaku barw Rzeczpospolita Polska tylko w wariancie pełnokolorowym. Wersje achromatyczne nie są dozwolone.

Znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Na potrzeby programu regionalnego Województwa Łódzkiego został zaprojektowany znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Znak stanowią łącznie:
– sygnet (czyli element graficzny),
– logotyp (czyli graficzna forma nazwy „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego”).

Znak podstawowy poziomy

Logo Fundusze Europejskie dla Łódzkiego wersja pozioma

Znak uzupełniający pionowy

Logo Fundusze Europejskie dla Łódzkiego wersja pionowa

Znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego (9,2 MB)

 

Zestawienie znaków w programach regionalnych


Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech*, łącznie ze znakami Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, znakiem barw Rzeczpospolita Polska oraz hybrydą (herb Województwa Łódzkiego i nazwa województwa).


Układ podstawowy poziomy

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pozioma

 


Układ uzupełniający pionowy

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pionowa

 

 

 

Układ podstawowy poziomy achromatyczny

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pozioma achromatyczna

 

Układ uzupełniający pionowy achromatyczny

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pionowa achromatyczna

*nie dotyczy tablic, plakatów i naklejek

Zestawienie znaków w programie regionalnym (15,1 MB)

Obowiązkowe wzory tablic

Wzór tablicy jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.
Szablony tablic (6,13 MB)

 

Obowiązkowe wzory plakatów

Wzór plakatów jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. Minimalny rozmiar plakatu to format A3 (orientacja pozioma) lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz. W przypadku większego rozmiaru plakatu fonty oraz pozostałe elementy należy skalować proporcjonalnie.
Szablony plakatów A3 poziom (2,16 MB)

 

Obowiązkowe wzory naklejek

Wzór naklejek jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować: dodawać innych znaków, informacji itp.
Szablony naklejek (4,02 MB)

 

Dokumenty do pobrania


Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027
Karta Wizualizacji Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (5,97 MB)

Zakres wsparcia programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach celu polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych został określony na podstawie licznych dokumentów diagnostycznych, które pozwoliły na przeprowadzenie analizy regionalnych potrzeb i wyzwań i odpowiednie spriorytetyzowanie interwencji, w zgodzie z regulacjami dotyczącymi polityki spójności w perspektywie 2021-2027:

Archiwum

%PM, %11 %514 %2022 %13:%Kwi

PIFE przypomina

 

PIFE przypomina, to usługa, która pozwala nam na bieżąco informować naszych klientów o ogłaszanych naborach wniosków w ramach konkursów, które ich interesują. Dzięki tej usłudze możemy wpisać Państwa dane kontaktowe do prowadzonego przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) rejestru wraz z określeniem działań i programów, z których moglibyście skorzystać. Po ogłoszeniu konkursu poinformujemy Państwa o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego projektu. Będziemy również przesyłać Państwu informację o terminach realizowanych przez nas działań takich jak: spotkania informacyjne i szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej lub online, Mobilne Punkty Informacyjne (MPI), czy całodzienne dyżury MPI.

Zachęcamy zatem do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie łódzkim i skorzystania z naszych usług.

Możecie Państwo również przekazać nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem tej witryny i wtedy to my skontaktujemy się z Wami. Aby to zrobić należy wypełnić poniższe pola.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

PIFE przypomina


Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Państwa dane przetwarzane będą w celu wpisania do prowadzonego przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim Rejestru Prowadzenia Klienta. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

logotyp pife vsmall

 

Marszałek Grzegorz Schreiber zapowiada zbliżające się do województwa łódzkiego 2,3 mld euro, a wiceminister polityki regionalnej Waldemar Buda już zachęca do pobudzania wyobraźni, co za te środki można zrealizować.
Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał w piątek (28 stycznia) z wiceministrem Waldemarem Budą działającym w imieniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Kontrakt Programowy dla Województwa Łódzkiego. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” czyli sposobu wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla naszego województwa.

W Programie zapisanych jest dla województwa 2 mld 292 mln euro. Z tego 1,7 mld euro zostanie przekazane na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w infrastrukturę drogową, zdrowotną, kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców czy badania i rozwój. Pozostałe 574 mln euro będą na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, wyrównywanie szans, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

  • Cieszę się, że jesteśmy jednym z pierwszych województw, które podpisały swój kontrakt programowy – mówił marszałek Grzegorz Schreiber po podpisaniu umowy. - Dokument zawiera szereg celów, na które chcemy te środki w województwie łódzkim przeznaczać. Począwszy od kwestii dotyczących rozwoju cyfryzacji, wspierania innowacyjności, przedsiębiorców, poprzez wspieranie zielonej gospodarki i wszystkich tych elementów, które służą rozwojowi środowiska w naszym województwie. To wreszcie kwestia mobilności – walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To także budowanie nowych linii kolejowych, rozwój komunikacji tramwajowej.

Marszałek zwrócił też uwagę na kwestię rewitalizacji zarówno dużych, jak i mniejszych miejscowości.

  • Kontrakt Programowy to poświadczenie tego, że kierunek przygotowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego są zgodne z umową partnerstwa i zgodne z polityką rządu w tym zakresie – wyjaśnia Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym prowadzone były negocjacje dotyczące Kontraktu. - To jest zielone światło do ostatniego etapu programowania środków i negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy więc bliżej wykorzystania tych 2 miliardów euro w najbliższej perspektywie finansowej. Wyobraźnia już może działać, co za te środki można zrealizować.

W programie, który jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki podziału środków unijnych, znalazły się też konkretne inwestycje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa. Będą one finansowane z programu regionalnego w sposób priorytetowy, czyli dla ich wsparcia nie będą potrzebne konkursy. Są to m.in. inwestycje w transport, kulturę, służbę zdrowia. (Wszystkie cele polityki Kontraktu oraz przypisane do nich inwestycje priorytetowe zostały zaprezentowane na poniższych infografikach.)

Podpisanie uzgodnionego przez Zarząd Województwa i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dokumentu oznacza, że teraz będzie można go negocjować z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Brukselę będzie można dzielić pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy

%AM, %18 %474 %2022 %11:%Sty

Prawo Unijne

%AM, %18 %440 %2022 %10:%Sty

Prawo krajowe

Strona 1 z 8
 
Top