Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

W dniu 30 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027).
W Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dokonano m.in. zmian w priorytetach 1, 5, 7 oraz załączniku nr 1 – Tabele finansowe i załączniku nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOP FEŁ2027 wraz z załącznikami.

pdfSzczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (2,35 MB)
pdfZałącznik nr 1 - Tabela 1. Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR) (462 KB)
pdfZałącznik nr 1 - Tabela 2. Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji (422 KB)
pdfZałącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców. (968 KB)
pdfOpis zmian (191 KB)

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-06-30
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top