Przyjęcie dokumentu pn. „Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych”

16 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 528/23 dokument pn. „Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych” obowiązujący w ramach Priorytetu 9 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-06-16
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top