Przyjęcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

14 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 317/23 przyjął Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa oraz Prognozę oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (dalej: TPST WŁ).
TPST WŁ został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 9072 z 5 grudnia 2022r. i dokument jest częścią przyjętego Uchwałą ZWŁ 1119/22 z 28 grudnia 2022 roku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

 1. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego
 3. Uzasadnienie
  - Tabela nr 1 do załącznika nr 3
  - Tabela nr 2 do załącznika nr 3
 4. Podsumowanie
 5. Ogłoszenie

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od: 2023-04-14
 • Temat dokumentu: Realizacja programów
 • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top