Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Obowiązuje zasada, że działania informacyjne i promocyjne oznaczamy nazwą funduszu, z którego dofinansowano projekt, o którym informujemy lub który promujemy. Zatem w przypadku działań promocyjnych oznaczenie materiału lub działania promocyjnego jest następstwem jego tematyki (tzn. tego, czego dotyczy dane działanie), a nie wiąże się ze źródłem finansowania akcji promocyjnej.

W przypadku gdy działanie informacyjne i promocyjne dotyczy projektów dofinansowanych z dwóch różnych funduszy, wówczas można zastosować nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

W przypadku gdy produkcja samego materiału informacyjnego lub promocyjnego jest dofinansowana z innego funduszu polityki spójności niż ten fundusz, który wspiera działanie, o którym informujemy lub które promujemy, wówczas również można wykorzystać nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Przykład pierwszy:
IZ RPO wydaje ulotkę na temat swojego RPO. Ulotka tematycznie dotyczy całego RPO (środki EFRR i EFS), ale jej przygotowanie/druk zostały sfinansowane z komponentu pomocy technicznej w RPO (środki EFS).
Właściwe oznaczenie to:

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFSI

Przykład drugi:
IZ RPO wydaje ulotkę, która tematycznie dotyczy naboru wniosków dla przedsiębiorców finansowanego z RPO ze środków EFRR, ale przygotowanie/druk ulotki został sfinansowany z komponentu pomocy technicznej w RPO (środki EFS). Właściwe oznaczenie to:

Opcja 1 Opcja 2
znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFRR     znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFSI   

 

Przykład trzeci:

IZ RPO wydaje ulotkę, która tematycznie dotyczy naboru wniosków dla organizacji pozarządowych finansowanego ze środków EFS i przygotowanie/druk ulotki został także sfinansowany z komponentu pomocy technicznej w RPO (środki EFS). Właściwe oznaczenie to:
 znak FE  Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFS

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFS

 

OZNAKOWANIE DOKUMENTÓW

Każdy dokument związany z projektem podawany do wiadomości publicznej lub przeznaczony dla uczetników projektu musi zawierać właściwe oznaczenie świadczące o tym, że program operacyjny był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności. Zatem w przypadku dokumentów oznaczenie jest następstwem źródła finansowania projektu, w ramach którego powstał dokument.

Jeśli jednak istytucja realizująca program dwufunduszowy zdecyduje się oznaczyć dokument za pomocą znaku UE z EFSI, wówczas musi dopisać pod zestawieniem znaków (lub w innej części dokumentu), ze projekt jest współfinansowany z danego funduszu.Właściwe oznaczenia to:

Program Opcja 1 Opcja 2
RPO

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFRR (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez EFRR)

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFS (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez EFS

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFSI

z dopiskiem pod logotypami lub w treści dokumentu: projekt/program współfinansowany z (nazwa konkretnego funduszu lub funduszy)

POIŚ

znak FE Infrastruktura i Środowisko + znak UE EFRR (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument jest współfinansowany przez EFRR)

znak FE Infrastruktura i Środowisko + znak UE FS (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez FS)

znak FE Insfrastruktura i Środowisko + znak UE EFSI

z dopiskiem pod logotypami lub w treści dokumentu: projekt/program współfinansowany z (nazwa konkretnego funduszu lub funduszy)

 

 

Data publikacji: 18.02.2016 | Kategoria: Działania promocyjne (wiadomosci)

Informujemu, ża na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy opublikowano wiadomość dotyczącą rozpoczętego naboru wniosków w ramach konkursu 1.2.2.

Data publikacji: 18.02.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | rpld b+r przedsiebiorstw

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla przedsiębiorstw na rozwój.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniu 2 marca 2016 r. w następujących miejscowościach:

  • Bełchatów; Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
  • Brzeziny; Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A – parter;
  • Skierniewice; sala konferencyjna Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Rawska 37, I piętro;
  • Łódź; Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi – I piętro;
  • Sieradz; Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 – I piętro.

Spotkania informacyjne odbędą się w godzinach 10:00 – 13:00 (rejestracja od godziny 9:45).
Rekrutacja na spotkanie informacyjne rozpoczyna się 17 lutego 2016 r.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań informacyjnych. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym.


W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w danym spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy
o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw.

Program spotkania

  • Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programów Krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkań

Organizator spotkania w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Skierniewicach:
Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania267.92 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź129.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Bełchatów128.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Brzeziny129.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Skierniewice129.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz1.04 MB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 16.02.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 15.02.2016 r. na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl opublikowane zostały wyniki konkursu z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WŁ.
(nr RPLD.09.01.01-IP.01-002/15)

Link do wyników na stronie instytucji ogłaszającej konkurs.

Data publikacji: 15.02.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym  pn. „Kwalifikowalność wydatków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2016 r. w godz. 10:15-13:00 (rejestracja od godz. 10:00) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Bełchatów do dnia 23 lutego br., do godz. 12:00.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 34 63.

Spotkania z przedmiotowej tematyki zostaną zorganizowane także w Łodzi, Brzezinach, Łowiczu i Sieradzu.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego oraz miasta na prawach powiatu - Piotrkowa Trybunalskiego.

Program spotkania informacyjnego

•    Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
•    Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
•    Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania informacyjnego


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
tel.: 44 663 34 63, 44 663 05 13
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania270.94 KB

docFormularz zgłoszeniowy1.04 MB

pdfPlakat402.26 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 15.02.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Zapraszamy do udziału w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016. Mamy nadzieję, że to właśnie wskazana przez Państwa inwestycja komunalna zrealizowana w ostatnim czasie znajdzie się wśród nagrodzonych.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej http://www.portalsamorzadowy.pl/

Data publikacji: 12.02.2016 | Kategoria: Wydarzenia (wiadomosci)
 
Top