Innowacje

– mówiąc najprościej – jeśli robisz coś lepiej niż wcześniej, to stosujesz innowacje. Może Twój produkt jest ulepszony, a może jesteś w stanie wytworzyć go szybciej lub taniej – jeśli ta zmiana ma znaczenie co najmniej z punktu widzenia Twojego przedsiębiorstwa to już ważna zmiana. Czy jesteś innowatorem?

Instytucja zarządzająca, wdrażająca, pośrednicząca

– aby wszystko przebiegło zgodnie z planem, nad realizacją Programów Operacyjnych czuwają różne instytucje. Instytucja zarządzająca to zazwyczaj krajowy lub lokalny organ władz (albo inna instytucja wyznaczona przez państwo). To ona zarządza programem operacyjnym. Instytucja pośrednicząca może przejąć część obowiązków związanych z działaniem programu od instytucji zarządzającej. Instytucja wdrażająca działa na podstawie umowy z instytucją pośredniczącą – zazwyczaj to IW jest odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie – to z nią mają kontakt Beneficjenci.

 
Top