Beneficjent

– poznasz go po szerokim uśmiechu i błysku w oku. Mówiąc bardziej urzędowo – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Funduszy Europejskich.
B+R – badania i rozwój. Aby Twoje produkty stawały się coraz lepsze, musisz próbować nowych rozwiązań (badania) i wdrażać te z nich, które się sprawdzają (rozwój). Unia Europejska to docenia i finansuje.

Biznesplan

– myśląc szeroko – Twój sposób na zdobycie świata. Myśląc bardziej pragmatycznie – Twój plan na prowadzenie firmy. Przydaje się nie tylko Tobie – chcą go oglądać też ludzie, którzy pragną Ci ułatwić to zadanie, na przykład instytucje przyznające dofinansowania.

 
Top