Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 24.04.2024 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 548/24 z dnia 23 kwietnia 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania ze środków EFRR z kwoty 94 234 820,67 PLN do kwoty 95 357 376,92 PLN tj. o 1 122 556,25 PLN. Zwiększeniu ulega budżet państwa z kwoty 8 996 032,79 PLN do kwoty 10 298 833,84 PLN, tj. o 1 302 801,05 PLN.

Informacje o projekcie

 

 
Top