Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 548/24 z dnia 23 kwietnia 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania ze środków EFRR z kwoty 94 234 820,67 PLN do kwoty 95 357 376,92 PLN tj. o 1 122 556,25 PLN. Zwiększeniu ulega budżet państwa z kwoty 8 996 032,79 PLN do kwoty 10 298 833,84 PLN, tj. o 1 302 801,05 PLN.

Informacje o projekcie

 

Data publikacji: 24.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 547/24 z dnia 23 kwietnia 2024 roku podjął decyzję
o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0044/19 złożonego przez Gminę Poddębice ze środków z budżetu państwa.

Lista projektów wybanych do dofinansowania

Data publikacji: 24.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070403IZ0010001/19

23 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W uszczegółowieniu dokonano zmian w części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz części III. Indykatywny plan finansowy.
Dokument obowiązuje od 23 kwietnia 2024 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od 1 lutego 2020 r.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2024-04-23
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Szczegółowy opis osi priorytetowych
Data publikacji: 23.04.2024 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 381/24 z dnia 29 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania ze środków z budżetu państwa z kwoty 3 270 205,51 PLN do kwoty 3 695 688,94 PLN.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 08.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010003/16

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 380/24 z dnia 29 marca 2024 r. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.03.01.02-10-0004/17 złożonego przez Miasto Pabianice oraz dla projektu nr WND-RPLD.03.01.02-10-0008/17 złożonego przez Miasto Łódź.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z 29.03.2024

Data publikacji: 08.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030102IZ0010001/17

Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0003/20 pn. „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie”  złożony przez Gminę Uniejów, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 383/24 z dnia 29 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania do kwoty do kwoty 3 665 816,70 PLN (wzrost o 309 952,95 PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 03.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060201IZ0010001/20

Projekt WND-RPLD.06.02.01-10-0044/17 pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów” złożony przez Gminę Uniejów, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 382/24 z dnia 29 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania do kwoty 6 240 124,00 PLN (wzrost o 1 874 754,01 PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 03.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060201IZ0010001/17

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5”  złożonego przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 354/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 89 763 057,64  PLN (w tym 81 190 917,33 PLN z EFRR oraz budżet państwa 8 572 140,31 PLN) do kwoty 103 230 853,46 PLN (w tym 94 234 820,67 PLN z EFRR oraz budżet państwa 8 996 032,79 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 19.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 353/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 7 736 267,40 PLN (w tym z EFRR 7 346 472,25 PLN oraz z Budżetu Państwa 389 795,15 PLN) do kwoty 7 763 827,88 PLN (w tym z EFRR 7 372 644,08 PLN oraz z Budżetu Państwa 391 183,80 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 19.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310022/16
Strona 1 z 415
 
Top