Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Dodatkowo, w lokalizacjach oznaczonych znakiem (PPP), dowiesz się również jak pozyskać środki i prawidłowo realizować projekty w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 6 kwietnia 2023 r. w godz. 9:30 – 12:00, Urząd Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, sala konferencyjna, parter;
 • 6 kwietnia 2023 r. w godz. 12:30 – 15:00, Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2;
 • 12 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, sala nr 911, I piętro;
 • 17 kwietnia 2023 r. w godz. 8:30 – 11:00, Urząd Gminy w Witoni, ul. Stefana Starzyńskiego 6A, (PPP);
 • 17 kwietnia 2023 r. w godz. 11:30 – 14:00, Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, (PPP);
 • 19 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00 – 15:00, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, (PPP);
 • 20 kwietnia 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala klubu pracy, parter;
 • 21 kwietnia 2023 r. w godz. 08:30 – 10:30, Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9, sala konferencyjna;
 • 21 kwietnia 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy w Zapolicach, Plac Strażacki 5, sala konferencyjna, I piętro;
 • 21 kwietnia 2023 r. w godz. 11:30 – 14:00, Urząd Gminy w Nowosolnej, ul. Rynek Nowosolna 1, sala konferencyjna;
 • 21 kwietnia 2023 r. w godz. 12:10 – 14:40, Urząd Gminy w Buczku, ul. Główna 20, sala konferencyjna, I piętro;
 • 27 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy i Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3, sala Urzędu Stanu Cywilnego, parter;
 • 27 kwietnia 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24, sala Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkań w Witoni, Łaniętach, Łowiczu, Dmosinie i Nowosolnej:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkań w Białaczowie, Sławnie i Radomsku:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów
tel. 44 633 34 63, 44 633 05 13
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Wieruszowie, Zapolicach, Buczku, Szadku i Wodzieradach:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Sieradzu
ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 24.03.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

2 marca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od października 2022 r. do marca 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę EU-Consult Sp. z o.o..

Głównym celem badania jest ocena użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

 • Analiza desk research (DR),
 • Badania ilościowe CAWI i CATI,
 • Badanie ilościowe PAPI,
 • Badanie jakościowe TDI/IDI,
 • Analiza lingwistyczno-semiotyczna materiałów publikowanych w Internecie,
 • Analiza ankiet z uczestnikami konferencji / szkoleń / seminariów dla beneficjentów,
 • Analiza UX.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

Data publikacji: 21.03.2023 | Kategoria: Raporty ewaluacja

Informacje o webinarium

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Bełchatowie i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Nowe zasady komunikacji i promocji projektów w perspektywie finansowej 2021-2027”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji i promocji projektów realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 5 kwietnia 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 31.03.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.
 • 17 maja 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 12.05.2022 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program webinarium

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich
 3. Zasady komunikacji i promocji projektów w nowej perspektywie finansowej na przykładzie programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:
  - Normy prawne;
  - Obowiązki beneficjatów;
  - Tożsamość wizualna – motyw marki;
  - Stosowanie znaków graficznych;
  - Obowiązkowe wzory materiałów informacyjnych.
 4. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 05.04.2023 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 17.05.2023 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 16.03.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Kredyt technologiczny na innowacje w Twojej firmie”. Celem webinarium jest omówienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu pn. „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027”, Działanie 2.32 Kredyt technologiczny.

Najbliższe webinarium odbędzie się 14 kwietnia 2023 roku w godz. 11:00 – 13.00 (rekrutacja do 11.04.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działających na obszarze województwa łódzkiego zainteresowanych budowaniem swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Instrument STEP – wsparcie przedsiębiorców na drodze do innowacyjności.
 3. Omówienie założeń konkursu, w tym:
  • kto może skorzystać z Kredytu technologicznego;
  • na co jest przeznaczony Kredyt technologiczny;
  • poziom i zasady finansowania.
 4. Omówienie zasad wyboru projektów przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego.
 5. Pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 14.03.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

7 marca 2023 roku zatwierdziliśmy listę ocenionych projektów, która jednocześnie staje się listą rezerwową projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu otwartego dotyczącego dróg wojewódzkich.

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Data publikacji: 13.03.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15

Projekt pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 24 440 500,21 (w tym z EFRR 23 225 365,24 PLN) do kwoty 25 183 000,81 PLN (w tym z EFRR 23 968 161,04 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 13.03.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010002/16

Projekt „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 15 000 000,00 (w tym z EFRR 15 000 000,00 PLN) do kwoty 17 900 000,00 PLN (w tym z EFRR 17 900 000,00 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 13.03.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD130300IZ0010002/22
Strona 1 z 391
 
Top