Wkład własny

– Unia Europejska da nam pieniądze, ale chce, żebyśmy my (Beneficjenci) też się dołożyli. Ta część kosztó w, którą ponosi beneficjent to wkład własny.

Wskaźniki

– skąd będziemy wiedzieć czy projekt się udał? Pozwalają to zmierzyć wskaźniki, czyli miara celów, jakie mają zostać osiągnięte.

 
Top