Lista beneficjentów

Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - stan na 1 kwietnia 2019 roku

 
Top