Lista beneficjentów

Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkego na lata 2014-2020 - stan na 1 maja 2020 r.

 
Top