Lista projektów pozakonkursowych

Pobierz obowiązujące listy projektów pozakonkursowych.

 

xlsxLista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 - stan na 1 listopada 2018 roku146.17 KB

 
Top