Lista projektów pozakonkursowych

Pobierz obowiązujące listy projektów pozakonkursowych.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 - stan na dzień 14 września 2018 roku

 
Top