Lista projektów pozakonkursowych

Pobierz obowiązujące listy projektów pozakonkursowych.

 

xlsxLista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 - stan na dzień 16 sierpnia 2018 roku 145.84 KB

 
Top