Lista projektów pozakonkursowych

Pobierz obowiązujące listy projektów pozakonkursowych.

Lista podpisanych umów o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - stan na 28 grudnia 2022 r.

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - stan na 28 grudnia 2022 r.

 
Top