Zasady oznakowania działań informacyjno-promocyjnych.

Data publikacji: 18.02.2016 r.

Obowiązuje zasada, że działania informacyjne i promocyjne oznaczamy nazwą funduszu, z którego dofinansowano projekt, o którym informujemy lub który promujemy. Zatem w przypadku działań promocyjnych oznaczenie materiału lub działania promocyjnego jest następstwem jego tematyki (tzn. tego, czego dotyczy dane działanie), a nie wiąże się ze źródłem finansowania akcji promocyjnej.

W przypadku gdy działanie informacyjne i promocyjne dotyczy projektów dofinansowanych z dwóch różnych funduszy, wówczas można zastosować nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

W przypadku gdy produkcja samego materiału informacyjnego lub promocyjnego jest dofinansowana z innego funduszu polityki spójności niż ten fundusz, który wspiera działanie, o którym informujemy lub które promujemy, wówczas również można wykorzystać nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Przykład pierwszy:
IZ RPO wydaje ulotkę na temat swojego RPO. Ulotka tematycznie dotyczy całego RPO (środki EFRR i EFS), ale jej przygotowanie/druk zostały sfinansowane z komponentu pomocy technicznej w RPO (środki EFS).
Właściwe oznaczenie to:

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFSI

Przykład drugi:
IZ RPO wydaje ulotkę, która tematycznie dotyczy naboru wniosków dla przedsiębiorców finansowanego z RPO ze środków EFRR, ale przygotowanie/druk ulotki został sfinansowany z komponentu pomocy technicznej w RPO (środki EFS). Właściwe oznaczenie to:

Opcja 1 Opcja 2
znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFRR     znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFSI   

 

Przykład trzeci:

IZ RPO wydaje ulotkę, która tematycznie dotyczy naboru wniosków dla organizacji pozarządowych finansowanego ze środków EFS i przygotowanie/druk ulotki został także sfinansowany z komponentu pomocy technicznej w RPO (środki EFS). Właściwe oznaczenie to:
 znak FE  Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFS

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFS

 

OZNAKOWANIE DOKUMENTÓW

Każdy dokument związany z projektem podawany do wiadomości publicznej lub przeznaczony dla uczetników projektu musi zawierać właściwe oznaczenie świadczące o tym, że program operacyjny był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności. Zatem w przypadku dokumentów oznaczenie jest następstwem źródła finansowania projektu, w ramach którego powstał dokument.

Jeśli jednak istytucja realizująca program dwufunduszowy zdecyduje się oznaczyć dokument za pomocą znaku UE z EFSI, wówczas musi dopisać pod zestawieniem znaków (lub w innej części dokumentu), ze projekt jest współfinansowany z danego funduszu.Właściwe oznaczenia to:

Program Opcja 1 Opcja 2
RPO

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFRR (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez EFRR)

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFS (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez EFS

znak FE Program Regionalny + logo/herb województwa + znak UE EFSI

z dopiskiem pod logotypami lub w treści dokumentu: projekt/program współfinansowany z (nazwa konkretnego funduszu lub funduszy)

POIŚ

znak FE Infrastruktura i Środowisko + znak UE EFRR (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument jest współfinansowany przez EFRR)

znak FE Infrastruktura i Środowisko + znak UE FS (jeśli projekt, w ramach którego powstał dokument, jest współfinansowany przez FS)

znak FE Insfrastruktura i Środowisko + znak UE EFSI

z dopiskiem pod logotypami lub w treści dokumentu: projekt/program współfinansowany z (nazwa konkretnego funduszu lub funduszy)

 

 

 
Top