Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Okres programowania 2014 – 2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym”.


Szkolenie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. w godzinach 9:15 – 15:30 (rejestracja od godziny 9:00) w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Gen. Traugutta 21/23, XVII piętro.


W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: GPILodz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Głównego Punktu Informacyjnego w Łodzi do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerami telefonów: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.


Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności osoby z terenu miasta Łodzi.

Program szkolenia

•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020;
•    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;
•    Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020;
•    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;
•    Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020;
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014 – 2020.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

pdfProgram szkolenia356.41 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 04.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

Informacja o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich”.
Szkolenie odbędzie się w dniu:

14  grudnia 2015 r. w godz. 09:00 – 16:00 (rejestracja od godz. 08:30) w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
ul. Gen. Traugutta 21/23, XVII piętro.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas szkolenia. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy  
o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  do 11 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo:

Do skorzystania ze szkolenia serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedsiębiorców zainteresowanych tematyką ochrony własności przemysłowej.

 

Program szkolenia

•    Źródła wsparcia ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020;
•    Ochrona własności przemysłowej w Polsce;
•    Ochrona własności przemysłowej w systemie europejskim;
•    Korzystanie z baz patentowych;
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Organizator szkolenia

GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.plpdfProgram.337.9 KB

docformularz_zgłoszeniowy.doc109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym  pn. „Konkurs na kształcenie ogólne - Poddziałanie XI.1.2 w ramach RPO WŁ 2014-2020”.


Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w godz. 9:00-12:15 (rejestracja od godz. 8:50) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Brzeziny do dnia 9 grudnia br., do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 874-31-54.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego - powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego - wschodniego.

Program spotkania informacyjnego

•    Regulamin konkursu dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne - najważniejsze założenia
•    Wypełnianie wniosku o dofinansowanie - omówienie poszczególnych elementów wniosku w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania343.85 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

pdfPlakat201.13 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/15

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 04 grudnia br. kontakt ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich Sieci PIFE w województwie łódzkim będzie ograniczony. W tym dniu pytania z zakresu Funduszy Europejskich będzie można kierować telefonicznie bądź mailowo:

GPI w Łodzi
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e- mail: GPILodz@lodzkie.pl

LPI w Bełchatowie
tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

LPI w Brzezinach
tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

LPI w Łowiczu
Tel.: 46 837 52 67; 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

LPI w Sieradzu
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Wydarzenia (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Z unijnego na nasze” czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. w godzinach 12.00–15.00 (rejestracja od godziny 11.30) w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II  w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Kościuszki 11/13.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Brzezinach do dnia
9 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerami telefonów: 46 874 31 54.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego - powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego - wschodniego.
Program spotkania informacyjnego
•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, Programy Operacyjne na lata 2014-2020 - najważniejsze założenia
•    Od pomysłu do rozliczenia dotacji – cykl życia projektu
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania353.1 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

pdfPlakat200.98 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego pkt 13, będącym załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do udziału w czynnościach dialogu technicznego z dnia 03.06.2015 r. publikuje informację o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy części zadań (tzw. operatora bonów) w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Podmiotowy System Finansowania narzędziem rozwoju kadr województwa łódzkiego"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfOgłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego113.4 KB

Data publikacji: 30.11.2015 | Kategoria: Projekty (wiadomosci)

Informacja o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020”.
Szkolenie obejmuje 3 dni i odbędzie się w terminie 8, 11 i 16 grudnia br. w godz. 9:00-15:00 w sali konferencyjnej na poziomie -1 wieżowca przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby Departamentu Polityki Regionalnej do dnia 7 grudnia br. do godz. 08:30.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Organizator szkolenia

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników szkolenia została zakończona. Zapraszamy na inne szkolenia realizowane przez Departament Polityki Regionalnej.

Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26,
90-002 Łódź
tel.: 42 663 31 84
e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl

pdfProgram szkolenia430.07 KB

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020.

Data publikacji: 02.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Informacja o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Realizacja projektu w okresie programowania 2014-2020”.
Szkolenie obejmuje 2 dni i odbędzie się w terminie 7 i 9 grudnia br. w godz. 9:00-15:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby Departamentu Polityki Regionalnej do dnia 4 grudnia br. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Organizator szkolenia

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników szkolenia została zakończona. Zapraszamy na inne szkolenia realizowane przez Departament Polityki Regionalnej.

Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 31 84
e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl

pdfProgram szkolenia253.92 KB

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020.

Data publikacji: 01.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnościami”.

http://www.youtube.com/watch?v=lteYi2gexBo
Spotkania odbędą się dnia:

  • 8 grudnia 2015 r. w godz. 09:30-12:30 (rejestracja od godz. 09:15) w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, sala konferencyjna , I piętro; 
  • 16 grudnia 2015 r. w godz. 09:00-12:00 (rejestracja od godz. 08:45) w Urzędzie Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, sala konferencyjna, II piętro.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby danego Głównego bądź Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania informacyjnego serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Program spotkania informacyjnego

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
  • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Organizator spotkania informacyjnego

Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
LPI w Sieradzu,
ul. Kościuszki 6
98 - 200 Sieradz
tel.: 43 822 89 25; 43 678 40 80
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania w Łodzi337.75 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź110.5 KB

pdfProgram spotkania w Sieradzu337.87 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz110.5 KB

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 01.12.2015 | Kategoria: Wiadomości

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

http://www.youtube.com/watch?v=lteYi2gexBo


Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2015 r. w godz. 9:00-11:45 (rejestracja od godz. 8:45) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Bełchatów do dnia 4 grudnia br., do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 633 34 63.


Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego oraz miasta na prawach powiatu - Piotrkowa Trybunalskiego.


Program spotkania informacyjnego

  •     Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
  •     Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
  •     Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego
  •     Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

 

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13
e-mail:LPIBelchatow@lodzkie.pl

docFormularz zgłoszeniowy 110 KB                                

pdfProgram spotkania 341 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 30.11.2015 | Kategoria: Wiadomości
 
Top