Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

 

Informacja o spotkaniach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Konkurs na kształcenie ogólne - Poddziałanie XI.1.2 w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Spotkania odbędą się w dniach:

 • 15 grudnia 2015 r. w godz. 09:00-12:15 (rejestracja od godz. 08:50) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A,
 • 17 grudnia 2015r. w godz. 09:00 – 12:15 (rejestracja od godz. 08:50) w Sali Konferencyjnej w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro,
 • 22 grudnia 2015r. w godz. 09:00 – 12:15 (rejestracja od godz. 08:50) w Sali Konferencyjnej B w Urzędzie Miasta
  w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, II piętro.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do właściwego punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

 

 

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania informacyjnego serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkania informacyjnego

 • Regulamin konkursu dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne - najważniejsze założenia
 • Wypełnianie wniosku o dofinansowanie - omówienie poszczególnych elementów wniosku w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne
 • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizatorzy spotkania informacyjnego:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul.
Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail:
GPILodz@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6,
98-200 Sieradz
tel.: 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

 

 

pdfProgram_spotkania340.01 KB

Z powodu wyczerpania limitu miejsc nabór na spotkanie w Łodzi został zakończony. Zapraszamy na inne spotkania i szkolenia organizowane przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

doczmformularz_zgłoszeniowy_Łódź.110 KB

docformularz zgłoszeniowy Łowicz 110 KB

docformularz zgłoszeniowy Sieradz. 110 KB

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 07.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/15

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe”.

Spotkanie odbędzie się dnia:

 • 16 grudnia 2015 r. w godz. 12:15 - 15:15 (rejestracja od godz. 12:00) w Urzędzie Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, sala konferencyjna, II piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPISieradz@lodzkie.pl, do dnia 15 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 822 89 25.

 

 

Dla kogo:

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego

(tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).

Program spotkania informacyjnego

 • Omówienie poszczególnych elementów wnioskuo dofinansowanie - wnioskodawca, wskaźniki, grupy docelowe, ryzyko, krótki opis projektu, zadania, kwoty ryczałtowe - część I;
 • Omówienie poszczególnych elementów wnioskuo dofinansowanie - potencjał, budżet ogółem, budżet szczegółowy, uzasadnienie kosztów, harmonogram, oświadczenia - część II;
 • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

 

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,

ul. Kościuszki 6
98 - 200 Sieradz

tel.: 43 822 89 25; 43 678 40 80

e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania343.65 KB

docformularz zgłoszeniowy110.5 KB

pdfPlakat.351.55 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Wiadomości | RPLD110300IZ0010001/15

Informujemy o konkursie dla naboru nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Data publikacji: 07.12.2015 | Kategoria: Wiadomości

14 stycznia 2016 roku rozpoczniemy nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla szkół. Będziemy czekać na propozycje przedsięwzięć wzmacniających jakość oferty edukacyjnej placówek kształcenia ogólnego w zakresie:

 • przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki,
 • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych,
 • korzystania podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego.

Odbiorcami wsparcia będą mogli być nie tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale także ich nauczyciele oraz same szkoły.

Łączna kwota środków pieniężnych przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 40 mln zł.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Dokumentacja jest już dostępna na stronie www.rpo.lodzkie.pl. W przypadku wątpliwości związanych z jej zapisami zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, a także do udziału w spotkaniach informacyjnych, podczas których omawiane będą założenia naboru.

Data publikacji: 04.12.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Okres programowania 2014 – 2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym”.


Szkolenie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. w godzinach 9:15 – 15:30 (rejestracja od godziny 9:00) w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Gen. Traugutta 21/23, XVII piętro.


W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: GPILodz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Głównego Punktu Informacyjnego w Łodzi do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerami telefonów: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.


Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności osoby z terenu miasta Łodzi.

Program szkolenia

•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020;
•    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;
•    Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020;
•    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;
•    Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020;
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014 – 2020.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

pdfProgram szkolenia356.41 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 04.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

Informacja o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich”.
Szkolenie odbędzie się w dniu:

14  grudnia 2015 r. w godz. 09:00 – 16:00 (rejestracja od godz. 08:30) w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
ul. Gen. Traugutta 21/23, XVII piętro.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas szkolenia. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy  
o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  do 11 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo:

Do skorzystania ze szkolenia serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedsiębiorców zainteresowanych tematyką ochrony własności przemysłowej.

 

Program szkolenia

•    Źródła wsparcia ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020;
•    Ochrona własności przemysłowej w Polsce;
•    Ochrona własności przemysłowej w systemie europejskim;
•    Korzystanie z baz patentowych;
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Organizator szkolenia

GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.plpdfProgram.337.9 KB

docformularz_zgłoszeniowy.doc109.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym  pn. „Konkurs na kształcenie ogólne - Poddziałanie XI.1.2 w ramach RPO WŁ 2014-2020”.


Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w godz. 9:00-12:15 (rejestracja od godz. 8:50) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Brzeziny do dnia 9 grudnia br., do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 874-31-54.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego - powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego - wschodniego.

Program spotkania informacyjnego

•    Regulamin konkursu dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne - najważniejsze założenia
•    Wypełnianie wniosku o dofinansowanie - omówienie poszczególnych elementów wniosku w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania343.85 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

pdfPlakat201.13 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/15

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 04 grudnia br. kontakt ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich Sieci PIFE w województwie łódzkim będzie ograniczony. W tym dniu pytania z zakresu Funduszy Europejskich będzie można kierować telefonicznie bądź mailowo:

GPI w Łodzi
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e- mail: GPILodz@lodzkie.pl

LPI w Bełchatowie
tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

LPI w Brzezinach
tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

LPI w Łowiczu
Tel.: 46 837 52 67; 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

LPI w Sieradzu
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Wydarzenia (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Z unijnego na nasze” czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. w godzinach 12.00–15.00 (rejestracja od godziny 11.30) w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II  w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Kościuszki 11/13.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Brzezinach do dnia
9 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerami telefonów: 46 874 31 54.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego - powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego - wschodniego.
Program spotkania informacyjnego
•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, Programy Operacyjne na lata 2014-2020 - najważniejsze założenia
•    Od pomysłu do rozliczenia dotacji – cykl życia projektu
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania353.1 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

pdfPlakat200.98 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 03.12.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego pkt 13, będącym załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do udziału w czynnościach dialogu technicznego z dnia 03.06.2015 r. publikuje informację o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy części zadań (tzw. operatora bonów) w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Podmiotowy System Finansowania narzędziem rozwoju kadr województwa łódzkiego"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfOgłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego113.4 KB

Data publikacji: 30.11.2015 | Kategoria: Projekty (wiadomosci)
 
Top