Lider projektu

– jeśli projekt realizuje kilka podmiotów, jeden z nich powinien włożyć żółtą koszulkę lidera. Lider projektu odpowiada za zarządzanie i rozliczenie projektu.

 
Top