Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. opublikowana została lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru z Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-002/15).

pdfLista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzedów pracy wybranych do dofinansowania165.88 KB

Informacja dostępna jest na stronie www.rpo.wup.lodz.pl oraz na stronie Portalu FE.

Data publikacji: 22.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | RPLD080100IP0110002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. opublikowana została lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" PO WER (nr POWR.01.01.02‐IP.17‐10‐002/15).

pdfLista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania223.13 KB

Informacja dostępna jest również na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronie Portalu FE.

Data publikacji: 22.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | POWR010102IP1710002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. opublikowana została informacja o wynikach konkursu z Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - wersja 4 (POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15).

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju (pismo znak: DZF.IX.8620.16.2016.MI.1 z dnia 10 marca 2016 r.), zwiększono kwotę środków możliwych do zakontraktowania w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER w województwie łódzkim. W związku z powyższym wybrano do dofinansowania kolejny projekt umieszczony na Liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (projekt z pozycji nr 26).

pdfLista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania182.45 KB

Informacja dostępna jest również na stronie www.power.wup.lodz.pl.

Data publikacji: 22.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | POWR010202IP1710001/15

 

 

 

 

Lubisz robić zdjęcia? A może wolisz kręcić filmy? Jeśli chcesz pochwalić się swoimi umiejętnościami, a przy tym dostrzegasz pozytywne zmiany w województwie łódzkim, które nastąpiły w ostatnich latach dzięki Funduszom Europejskim – mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Mam oko na Projekt”. Czekamy na zdjęcia (może to być selfie) oraz filmiki (nie dłuższe niż 3 minuty) prezentujące przemiany, jakie nastąpiły w województwie łódzkim i jego mieszkańcach dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Jeździsz do pracy lub szkoły nową drogą? Twoja szkoła lub uczelnia przeszła generalny remont? A może zdobyłeś certyfikat zawodowy, który umożliwił Ci awans lub zdobycie wymarzonej pracy? Jeśli zdarzyło się to dzięki środkom unijnym, pokaż nam to na zdjęciu lub filmiku! Zwycięzców najciekawszych prac – wybranych przez kapitułę konkursową, a także społeczność na Facebooku – nagrodzimy kamerami sportowymi oraz możliwością zaprezentowania ich na dużym ekranie podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, które odbędą się między 12 a 15 maja br.

Nie zwlekaj! Na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia br. Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj. Śledź nas także na Facebooku i dołącz do wydarzenia, aby na bieżąco być informowanym o przebiegu Konkursu.

Wszelkie pytania można przesyłać na adres promocja.rpo@lodzkie.pl

 

Data publikacji: 21.03.2016 | Kategoria: Wiadomości

W dniu 15 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 280/16 w sprawie aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ 2014-2020837.13 KB21/03/2016, 11:20

Data publikacji: 21.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | baza ekspertów

Ministerstwo Rozwoju, odpowiedzialne na koordynację działań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP) prowadzi nabory dla promotorów projektów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji w formule PPP. Celem naboru jest również wypracowanie doświadczeń i dokumentacji wzorcowej oraz przeprowadzenie na ich podstawie specjalistycznych warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej.
Przedmiotem naboru są projekty inwestycyjne (z określonych sektorów) o wartości co najmniej 2 mln zł planowane do realizacji w formule PPP na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym także projekty koncesyjne.
Dokumentację zgłoszeniową można nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udziału w naborze zostały opublikowane na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Data publikacji: 21.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | ppp

W dniu 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 284-16 zmieniającą Uchwałę Nr 933-15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 01). Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany obejmują w szczególności: zadania  Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w związku z zawarciem Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Łódzkiego Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny zawartego w dniu 22 października 2015 r. przyjętego uchwałą Nr 1171-15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r., kontrolę krzyżową w ramach programu i kontrolę krzyżową horyzontalną, doprecyzowanie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących oraz aktualizację schematów.

pdfOpis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020-skan dokumentu7.01 MB

pdfOpis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-20201.52 MB

Data publikacji: 18.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | Opis Funkcji

Data publikacji: 09.06.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty | Opis Funkcji
 
Top