Rewitalizacja

– to słowo stało się popularne w ostatnich latach – i bardzo dobrze! Pod tym terminem kryje się określenie procesów zmierzających do przekształcenia zniszczonych obszarów, tak aby przestrzeń stała się na powrót wartościowa i funkcjonalna. W regionie łódzkim często procesy te zachodzą na terenach poprzemysłowych. W rewitalizacji ważne jest to, aby zadbać nie tylko o budynki, ulice i infrastrukturę – niemniej ważne, a nawet ważniejsze jest zadbanie o to, aby społeczność żyjąca na danym obszarze odnalazła tu swoje miejsce.

 
Top