Spin off

– wielbiciele kinematografii, szczególnie tej opowiadającej o superbohaterach, znają ten termin. W tym wypadku nie chodzi o film rozszerzający historię jednego z wątków innego filmu, choć sam mechanizm jest podobny. Spin off w terminologii Funduszy Europejskich to firma powstała w wyniku usamodzielnienia się pracownika/pracowników firmy macierzystej. Często takie firmy „pączkują” z firm, które prowadzą aktywną działalność B+R (patrz –> B+R), a nowa firma zajmuje się perspektywiczną technologią opracowaną w jednostce macierzystej.

Start–up

– najprościej mówiąc – nowa firma, przedsiębiorstwo w początkowym okresie rozwoju. W węższym znaczeniu – przedsiębiorstwo oferujące innowacyjny produkt, obarczone dużym ryzykiem ze względu na nieprzewidywalność rynku. Start–up to ulubiona forma działalności młodych specjalistów, szczególnie z branży IT. To także zjawisko kulturowe związane ze specyficznym słownictwem, kulturą pracy, zwyczajami. Start–upową atmosferę znakomicie oddaje np. serial „Silicon Valley”.

Subsydiarność

– Unia Europejska tak naprawdę nie chce wszystkiego robić sama, na poziomie wspólnotowym. Zasada subsydiarności mówi o tym, że działania powinny być podejmowane na tym poziomie tylko wtedy, jeśli będzie się to wiązało z wyższą skutecznością i efektywnością niż w przypadku działań na poziomie państw.

SZOOP

– wbrew pozorom nie chodzi o średniej wielkości ssaka, ale o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ. Ten dokument to kompendium wiedzy o działaniach w ramach RPO WŁ. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje, które przydadzą Ci się do przygotowania wniosku: kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie działania mogą być dofinansowane i nie tylko. Dobrze zacząć swoją przygodę z Funduszami Europejskimi od lektury SZOOP.

 
Top