Przedstawiamy aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

05.02.2016

W dn. 5 lutego 2016 r. mocą Uchwały nr 101/16 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok. 

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz ujednolicony harmonogram.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2016.

Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2016.

 
Top