Komplementarność

– czasami, aby projekt mógł zadziałać naprawdę dobrze, składa się z kilku komponentów, a poszczególne jego elementy mogą być finansowane z rozmaitych środków (różnych priorytetów RPO albo różnorodnych programów). Jeśli realizujesz jeden projekt i wskażesz inne z nim powiązane (komplementarne), możesz uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosku.

 
Top