Szkolenia i konferencje

Roczny Plan Szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 jest roboczym dokumentem określającym rodzaje szkoleń planowanych na 2017 r. przez Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie:

Dostępnych (265) Szkoleń ze wszystkich kategorii

Strona 1 z 27

Top