Analiza SWOT

– to taka specjalna procedura, którą przeprowadzasz, żeby wiedzieć czy Twój projekt ma sens. Jeśli wypiszesz więcej atutów po stronie S (Strengths – mocne strony) i O (Opportunities – szanse) niż problemó w po stronie W (Weaknesses – słabe strony) i T (Threats – zagrożenia) to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak jest.

 
Top