Informujemy o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dla naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne

Data publikacji: 19.02.2016 r.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dla naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od dnia 15 lutego do dnia 16 lutego 2016 roku (Nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15).

docxLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.71.44 KB

 

 

 

 
Top