Przedstawiamy wyniki konkursu dot. aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Data publikacji: 15.02.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 15.02.2016 r. na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl opublikowane zostały wyniki konkursu z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym RPO WŁ.
(nr RPLD.09.01.01-IP.01-002/15)

Link do wyników na stronie instytucji ogłaszającej konkurs.

 
Top