Oddziaływanie

– to, w jaki sposób Wasz projekt zmienia świat na lepsze. Może nie cały świat, ale na początek świat odbiorców Waszego projektu.

Oś priorytetowa

– część Programu Operacyjnego realizująca określone cele.

Outplacement

– pomoc dla zwalnianych pracowników. Zwolnienia nie są miłe, a outplacement, czyli np. szkolenia, pomoc finansowa/prawna/psychologiczna pomaga w przejściu tego etapu.

 
Top