Podobno z Funduszy Europejskich można uzyskać środki na zasadzenie lasu. Czy rzeczywiście są takie dofinansowania?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

O Programie
Dostępnych (12) wiadomości ze wszystkich kategorii

 

Konferencja 5xP: Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Pomoc Publiczna

W dniach 26-27.03.2018 r. odbyła się Konferencja 5xP zorganizowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Podczas dwóch dni seminariów uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpień specjalistów, praktyków w temacie partnerstwa publiczno-prywatnego i pomocy publicznej. Pierwszego dnia zaproszeni przedstawiciele samorządów, doradcy oraz inwestorzy prywatni  przedstawili rekomendacje mające na celu sprawniejszą realizację projektów PPP. Na  przykładach z zakresu efektywności energetycznej, modernizacji oświetlenia, inwestycji drogowych, obiektów kubaturowych oraz inwestycji rekreacyjno-sportowych wskazano, że realizacja projektów w modelu PPP jest szansą dla rozwoju regionu ze względu na ograniczone możliwości wsparcia dotacyjnego. Ponadto przedstawiono samorządowy  projekt dot. stworzenia portalu internetowego, który będzie miał za zadanie kojarzyć planowane inicjatywy zgłaszane przez JST z dostępnymi ogłoszeniami przedsiębiorców realizujących projekty w modelu PPP. Drugiego dnia eksperci przestawili możliwości stosowania konstrukcji powierzeniowej (in-house) czyli powierzenia obowiązku wykonywania zadań publicznych dla podmiotu należącego do danej jednostki samorządu terytorialnego. W sesji konferencyjnej zaprezentowano kluczowe zagadnienia w zakresie bezpiecznej i efektywnej realizacji zamówienia w trybie in-house. Następnie w panelu dyskusyjnym omówiono zalety i wady „powierzenia”.  Konferencję podsumował Marcin Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wskazując na znaczącą rolę PPP
i konstrukcji in-house dla rozwoju regionu.
Poniżej dostępne są materiały prezentowane podczas konferencji, a na dole strony galeria zdjęć.

pdfProgram konferencji11.45 MB

 

Partnerzy

logo comper 1 1 trans rgb

MIR

Kancelaria C i K2

 

 DSDIK Wroclaw 

Zabki

pheno2

ENGIE2

philips

SIEMENS

warbud2

PPPAkademia

Logo BGK

 

 

giełda pomysłówGiełda pomysłów - kliknij

  

 

Aktualności

Podręcznik Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Data publikacji: 06.07.2017 | Kategoria: O Programie

Rewitalizacja (zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Kwestie związane z rewitalizacją i kształtowaniem ładu przestrzennego są niezwykle istotne dla województwa łódzkiego. W regionie znajdują się zarówno tereny poprzemysłowe, jak i zaniedbane struktury śródmiejskie dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) wskazano, że rewitalizacja ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, co będzie miało wpływ na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich.

O sposobach wspierania projektów rewitalizacyjnych można się dowiedzieć więcej z rozdziału SZOOP RPO WŁ: "IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji".

Aktualności

 
 

 
Data publikacji: 24.03.2016 | Kategoria: O Programie

Dowiedz się jak działa program, jakie instytucje go realizują. Dowiedz się, jakie są inne możliwości dotowania projektów poza dotacjami bezpośrednimi. Dowiedz się jakie projekty są realizowane w regionie i jakie są ich efekty. Doszkalaj się ze sposobów wdrażania i rozliczania projektów na szkoleniach i konferencjach. Dowiedz się, jak promujemy fundusz i weź udział w konkursach i wydarzeniach.

 

Data publikacji: 28.01.2015 | Kategoria: O Programie

W tym dziale znajdziesz poradniki oraz publikacje. Jeśli szukasz wzorów dokumentów to zobacz wzory dokumentów.

Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2,2 mld euro
 1. Nowoczesna gospodarkaNowoczesna gospodarka
 2. InnowacyjnośćInnowacyjność
 3. Technologia informacyjno-komunikacyjnaTechnologia informacyjno-komunikacyjna
 4. Przedsiębiorczość i konkurencyjnośćPrzedsiębiorczość i konkurencyjność
 5. Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjnaOdnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 6. ŚrodowiskoŚrodowisko
 7. TransportTransport
 8. RewitalizacjaRewitalizacja
 9. EdukacjaEdukacja
 10. ZdrowieZdrowie
 11. Rynek PracyRynek Pracy
 12. Zatrudnienie i włączenie społeczneZatrudnienie i włączenie społeczne
Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie

moduł z kontaktami

Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie

Na tej stronie możesz sprawdzić, w jakie szkolenia dotyczące Funduszy Europejskich i realizacji projektu są obecnie organizowane w regionie i jak i kiedy można z nich skorzystać. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami związanymi z podnoszeniem kompetencji zawodowych przejdź do strony poświęconej szkoleniom i konferencjom.

 
Data publikacji: 10.02.2016 | Kategoria: O Programie
 
Top