Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Współpraca terytorialna w ramach INTERREG 2021-2027 – Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z założeniami Programów, możliwościami pozyskania dofinansowania oraz dobrymi praktykami.

Najbliższe webinarium odbędzie się 27 czerwca 2023 roku w godz. 9.00 – 12.30 (rekrutacja do 23.06.2023 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program webinarium

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Przedstawienie założeń Programów INTERREG.
 4. Omówienie zakresu wsparcia oraz obszarów objętych Programami:
  • Interreg Europa;
  • Interreg Europa Środkowa;
  • Interreg Region Morza Bałtyckiego.
 5. Aktualne informacje nt. realizacji Programów Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego – Anna Stol – Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 6. Prezentacja projektu WATERDRIVE – dr hab. Katarzyna Izydorczyk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN.
 7. Prezentacja projektu I–CARE-SMART i AQUARES – Adam Szymański, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
 8. Prezentacja projektu InAirQ – Magdalena Suchan, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
 9. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawiciela Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zaproszonych Gości.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 06.06.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Program Czyste Powietrze – wsparcie dla Ciebie i środowiska”. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z Programem priorytetowym Czyste Powietrze.

Najbliższe webinarium odbędzie się w formule online w terminie 21 czerwca 2023 roku w godz. 10.00-12.00 (rekrutacja do 19.06.2023 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program spotkania

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Program priorytetowy Czyste Powietrze - podstawowe informacje.
 4. Projekt Doradztwa Energetycznego.
 5. Formy i warunki udzielenia dofinansowania:
  • kto może zostać Beneficjentem?
  • zakres prac kwalifikujących się do Programu Czyste Powietrze;
  • wysokość dofinansowania i inne warunki wsparcia finansowego.
 6. Najczęściej zadawane pytania w ramach Programu Czyste Powietrze.
 7. Pytania i odpowiedzi - panel z udziałem pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07; 42 663 34 05; 42 291 97 60
e- mail PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 06.06.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

Projekt pn. „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Adrespol" złożony przez Gminę Adrespol otrzymał pozytywny wynik oceny strategicznej. Został przekazany do dalszych etapów oceny wniosku o dofinansowanie.

Data publikacji: 02.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Brzezinach" złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach otrzymał pozytywny wynik oceny strategicznej. Został przekazany do dalszych etapów oceny wniosku o dofinansowanie.

Data publikacji: 02.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/23

 

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 476/23 w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Dokument ten jest jednym z elementów stanowiących podstawę systemu realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Zawiera ogólne informacje na temat instytucji biorących udział we wdrażaniu programu, w tym o strukturze systemu, powiązaniach organizacyjnych między instytucjami i podmiotami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli, szczegółowe informacje na temat organizacji i procedur dotyczących funkcji i zadań Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących, którym powierzono zadania właściwej instytucji, informacje na temat instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, w tym status i opis organizacji oraz procedur w niej obowiązujących, informacje o systemach elektronicznych wykorzystywanych we wdrażaniu programu.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (wersja 1)

Data publikacji: 02.06.2023 | Kategoria: Artykuły

Informujemy, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie ma nową siedzibę na ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4.

Zapraszamy do kontaktu również pod nowymi numerami telefonów:
44 754 78 07, 690 600 586

Data publikacji: 01.06.2023 | Kategoria: Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działań: FELD.01.06 (Inwestycje w MŚP – IF), FELD.02.03 (Efektywność energetyczna – IF), FELD.02.07 (Odnawialne źródła energii – IF), FELD.02.14 (Gospodarka o obiegu zamkniętym – IF) i FELD.06.05 (Kultura i turystyka – IF) ulega przesunięciu.

Nowy termin naboru to 17.07.2023 – 28.07.2023.

Data publikacji: 31.05.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 480/23 zmieniającą uchwałę nr 340/23 w sprawie przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
W dokumencie wprowadzono zmiany w ogólnych zasadach kwalifikowalności wydatków dotyczących priorytetów 1-6 oraz 9, szczegółowych zasadach kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne.
Ponadto w dokumencie dodano szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działań: FELD.01.06 Inwestycje w MŚP, FELD.02.03 Efektywność energetyczna – IF, FELD.02.07 Odnawialne źródła energii – IF, FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, FELD.02.09 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – ZIT, FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, FELD.02.14 Gospodarka o obiegu zamkniętym – IF, FELD.02.15 Bioróżnorodność, FELD.06.05 Kultura i turystyka – IF, FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (typ projektu 1).

Poniżej zamieszczono Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2023-05-30
 • Temat dokumentu Realizacja programów
 • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 30.05.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 472/23 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027).
W Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dokonano m.in. zmian w priorytetach 1, 2, 6, 7, 7, 9 oraz załączniku nr 2 - Słowniczek pojęć i skrótowców.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOP FEŁ2027 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Załącznik nr 1 – Tabela 1. Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR)
Załącznik nr 1 - Tabela 2. Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji
Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2023-05-30
 • Temat dokumentu Realizacja programów
 • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 30.05.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)
Strona 1 z 397
 
Top