Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 381/24 z dnia 29 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania ze środków z budżetu państwa z kwoty 3 270 205,51 PLN do kwoty 3 695 688,94 PLN.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 08.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010003/16

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 380/24 z dnia 29 marca 2024 r. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.03.01.02-10-0004/17 złożonego przez Miasto Pabianice oraz dla projektu nr WND-RPLD.03.01.02-10-0008/17 złożonego przez Miasto Łódź.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z 29.03.2024

Data publikacji: 08.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030102IZ0010001/17

Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0003/20 pn. „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie”  złożony przez Gminę Uniejów, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 383/24 z dnia 29 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania do kwoty do kwoty 3 665 816,70 PLN (wzrost o 309 952,95 PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 03.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060201IZ0010001/20

Projekt WND-RPLD.06.02.01-10-0044/17 pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów” złożony przez Gminę Uniejów, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 382/24 z dnia 29 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania do kwoty 6 240 124,00 PLN (wzrost o 1 874 754,01 PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 03.04.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060201IZ0010001/17

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5”  złożonego przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 354/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 89 763 057,64  PLN (w tym 81 190 917,33 PLN z EFRR oraz budżet państwa 8 572 140,31 PLN) do kwoty 103 230 853,46 PLN (w tym 94 234 820,67 PLN z EFRR oraz budżet państwa 8 996 032,79 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 19.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 353/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 7 736 267,40 PLN (w tym z EFRR 7 346 472,25 PLN oraz z Budżetu Państwa 389 795,15 PLN) do kwoty 7 763 827,88 PLN (w tym z EFRR 7 372 644,08 PLN oraz z Budżetu Państwa 391 183,80 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 19.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310022/16

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0057/17, pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 352/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania do kwoty 46 971 258,48 PLN (wzrost o 3 307 047,86 PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 18.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010001/16

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/21, pn. ,, Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 247/24 z dnia 5 marca 2024 roku. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 10 968 802,64 PLN do kwoty 11 229 408,13 PLN.

Informacja o projekcie

Data publikacji: 08.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310001/21

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 245/24 z dnia 5 marca 2024 roku. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0044/19 złożonego przez Gmina Poddębice oraz dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0052/19  złożonego przez Gminę Miasto Zgierz.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

Data publikacji: 08.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070403IZ0010001/19

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0008/21, pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek” złożony przez Gminę Koluszki Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 246/24 z dnia 5 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 420 039,00 PLN do kwoty 1 564 320,44 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

Data publikacji: 07.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060102IZ0010001/21
Strona 1 z 415
 
Top