Programy Rewitalizacji w województwie łódzkim

 

Aplikacja mapowa prezentująca 49 terenów objętych Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze województwa łódzkiego, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

Aplikacja, prezentująca informacje związane z rewitalizacją w oparciu o prowadzone wykazy programów rewitalizacji, opublikowana w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego, wpisuje się w działanie systemu monitorowania rewitalizacji na poziomie regionalnym.

Jest to jedno z zadań umowy jaką Województwo Łódzkie zawarło z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, którego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji oraz integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego.

Programy Rewitalizacji w województwie łódzkim - Mapa

 
Top