Wzór wniosku do działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Prezentacje (1)

baza szkoleniowa

 

Zorganizowaliśmy dla Państwa szereg szkoleń. Miały one na celu pomóc wnioskodawcom w skutecznym ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a realizującym projekty w sprawnej realizacji przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że spełniły Państwa oczekiwania. Poniżej Departament Promocji – Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich udostępnia Państwu materiały szkoleniowe.

Organizator spotkań

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 

 

 
Top