Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.2.2, który tym razem dotyczy Typu projektu 2, tj. „Bonu na innowacje”. Głównym celem konkursu jest zainicjowanie kontaktów firm sektora MŚP z jednostkami naukowymi. Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy). Warto podkreślić, że dofinansowanie można również uzyskać na tzw. komponent wdrożeniowy dotyczący wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej stanowiącej rezultat ww. usługi badawczej.

Pełna dokumentacja konkursowa dostepna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Data publikacji: 12.06.2018 | Kategoria: SLIDER
Strona 8 z 175
 
Top