Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

polska flagax100

Bezpieczeństwo - czy nie o to w życiu chodzi? Aby je wspomagać w 1991 roku powołano do życia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Jednym z "trybików" systemu jest OSP Wola Krzysztoporska. Dzęki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich jednostkę wzmocnił nowy wóz bojowy, wraz z wyposażeniem.

Projekt pozwala zminimalizować ewentualne skutki awarii w zakładach podwyższonego ryzyka, zdażeń drogowych i kolejowych, a także zagrożeń niesionych przez przyrodę. Druhowie z OSP Wola Krzysztoporska strzegą nie tylko bezpieczeństwa ludzi, ale również cennych kopleksów przyrodniczych obszaru Natura 2000.

Od razu można wziąć głębszy oddech i poczuć się bezpiecznie.

 

wielka brytania flagax100

Security - isn't that what life is about? To support them, the National Rescue and Fire Fighting System (KSRG) was established in 1991. One of the "cogs" of the system is OSP Wola Krzysztoporska.  With the financial support from European Funds, the unit has been modernized by new firetruck along with its equipment.

The project allows to minimize the possible effects of failures in high-risk plants, road and rail incidents, as well as threats posed by nature. Firemans from the OSP Wola Krzysztoporska not only protect the safety of people, but also valuable natural complexes of the Natura 2000 area.

You can take a deep breath and feel safe immediately.

 

 

Data publikacji: 29.04.2020 | Kategoria: Artykuły
Strona 3 z 279
 
Top