Zakończenie oceny merytorycznej projektu "Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce" - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 06.10.2023 r.

Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

 
Top