Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

12.05.2023 r. w godzinach 9:30 – 11:00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie nie będzie świadczył usługi konsultacji bezpośrednich.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 44 633 34 63, 44 633 05 13, lub poprzez e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl.
Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 05.05.2023 | Kategoria: Wiadomości

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 480/23 zmieniającą uchwałę nr 340/23 w sprawie przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
W dokumencie wprowadzono zmiany w ogólnych zasadach kwalifikowalności wydatków dotyczących priorytetów 1-6 oraz 9, szczegółowych zasadach kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne.
Ponadto w dokumencie dodano szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działań: FELD.01.06 Inwestycje w MŚP, FELD.02.03 Efektywność energetyczna – IF, FELD.02.07 Odnawialne źródła energii – IF, FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, FELD.02.09 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – ZIT, FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, FELD.02.14 Gospodarka o obiegu zamkniętym – IF, FELD.02.15 Bioróżnorodność, FELD.06.05 Kultura i turystyka – IF, FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (typ projektu 1).

Poniżej zamieszczono Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2023-04-28
  • Temat dokumentu Kwalifikowalność wydatków
  • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 28.04.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

8, 15, 22 i 29.05 2023 r. (poniedziałki) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie będzie czynny w godzinach 8:00 – 16:00.

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60, e-mail: GPILodz@lodzkie.pl.

Przepraszamy za utrudnienia.

Data publikacji: 25.04.2023 | Kategoria: Wiadomości

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

  • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
  • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
  • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
  • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Najbliższe konsultacje odbędą się 10 maja 2023 r. w godz. 9:15 – 14:15, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, parter.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkań w Brzezinach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 21.04.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

Projekt „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap” złożony przez Gminę Zgierz w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Data publikacji: 20.04.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310003/22

14 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 318/23 w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z projektem Prognozy Oddziaływania na Środowisko.
Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie łódzkim do 2030 roku oraz w perspektywie długookresowej do 2050 r. i stanowi dokument planistyczny związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

  1. Projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
  2. Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
Data publikacji: 19.04.2023 | Kategoria: Artykuły
Strona 4 z 397
 
Top