Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 2.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 9.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 16.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 17.11.2023 r. w godz. 9:00 – 11:30 - Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136;
 • 17.11.2023 r. w godz. 12:00 – 14:30 - Urząd Gminy Godzianów, ul. Klonowa 5;
 • 23.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 30.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Brzezinach, Godzianowie oraz Słupi
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

 

Data publikacji: 17.10.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w ostatnim już, bezpłatnym webinarium z cyklu „Innowacyjne ŁÓDZKIE – szansa dla firm w programie HORYZONT EUROPA”. Celem spotkań jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami uczestnictwa i finansowania projektów w ramach Programu Ramowego HORYZONT Europa, a tym samym zachęcenie ich do aplikowania o środki w ogłoszonych naborach.
Najbliższe webinarium dotyczyć będzie zasad realizacji projektów klastrowych i mechanizmu HOP-ON w programie Horyzont Europa.

Najbliższe webinarium odbędzie się w formule online w następującym terminie:

 • 28 listopada 2023 roku w godz. 10:00 – 12.00 (rekrutacja do 24.11.2023 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas webinarium lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich oraz jednostek badawczych działających na obszarze województwa łódzkiego zainteresowanych budowaniem swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o prace badawczo – rozwojowe i innowacyjne rozwiązania.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Program Ramowy HORYZONT Europa:
  • podstawowe informacje;
  • zasady uczestnictwa i finansowania;
  • jak poprawnie złożyć wniosek.
 3. Zasady realizacji projektów klastrowych i mechanizmu HOP-ON w programie HORYZONT Europa, w tym zakres wsparcia, zasady oceny projektów, dobre praktyki.
 4. Instrument STEP oraz usługa INNOPOINT – wsparcie przedsiębiorców na drodze do innowacyjności.
 5. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem specjalisty ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi oraz ekspertów Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

 

Data publikacji: 13.10.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

31 października 2023 r. (wtorek) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będą nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Data publikacji: 11.10.2023 | Kategoria: Wiadomości

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Program Czyste Powietrze – wsparcie dla Ciebie i środowiska: wniosek o dofinansowanie”. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z informacjami nt. jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się w formule online w następującym terminie:

 • 21 listopada 2023 roku w godz. 10.00-12.00 (rekrutacja do 16.11.2023 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas webinarium lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.


Dla kogo


Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program spotkania:

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Wsparcie w zakresie ochrony środowiska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
 4. Program priorytetowy Czyste Powietrze – podstawowe cele i założenia.
 5. Projekt Doradztwa Energetycznego.
 6. Wniosek o dofinansowanie :
  • składanie wniosku o przyznanie dotacji (generator wniosków - GWD);
  • wypełnienie przykładowego wniosku o dotację w GWD;
  • załączniki do wniosku o przyznanie dotacji;
  • wniosek o dofinansowanie z prefinansowaniem.
 7. Najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie.
 8. Pytania i odpowiedzi - panel z udziałem pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizator webinarium


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

Data publikacji: 10.10.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE


Grupa robocza ds. edukacji włączającej (dalej: Grupa) została powołana Uchwałą nr 19/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Komitet) z dnia 14 września 2023 r.

Celem działania Grupy jest wspieranie prac Komitetu, w zakresie działań dotyczących edukacji włączającej, realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Do zadań Grupy roboczej należy w szczególności:

 1. wymiana doświadczeń w kontekście problemów, barier i trudności jakie napotyka się na etapie edukacji w stosunku do osób niepełnosprawnych w szczególności ze spektrum autyzmu, osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. podnoszenie poziomu wiedzy na temat edukacji włączającej, w tym zbieranie materiałów - dostępnych badań, diagnoz, danych statystycznych i opracowań w tym zakresie;
 3. kształtowanie i opiniowanie kryteriów wyboru projektów, w tym proponowanie kryteriów punktowych w stosunku do naborów odnoszących się do edukacji włączającej;
 4. opracowanie listy narzędzi wspomagających wdrożenie edukacji włączającej, jako materiału pomocniczego w tworzeniu projektów dotyczących edukacji włączającej.

Tryb pracy Grupy określa Regulamin przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Grupy.

pdfSkład osobowy Grupy roboczej ds. edukacji włączającej. (380 KB)

Obsługę prac Grupy zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.

Data publikacji: 09.10.2023 | Kategoria: Artykuły
Strona 7 z 415
 
Top