Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informacje o webinarium

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Bełchatowie i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Nowe zasady komunikacji i promocji projektów w perspektywie finansowej 2021-2027”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji i promocji projektów realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 5 kwietnia 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 31.03.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.
 • 17 maja 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 12.05.2022 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program webinarium

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich
 3. Zasady komunikacji i promocji projektów w nowej perspektywie finansowej na przykładzie programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:
  - Normy prawne;
  - Obowiązki beneficjatów;
  - Tożsamość wizualna – motyw marki;
  - Stosowanie znaków graficznych;
  - Obowiązkowe wzory materiałów informacyjnych.
 4. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 05.04.2023 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 17.05.2023 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 12.04.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Kredyt technologiczny na innowacje w Twojej firmie”. Celem webinarium jest omówienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu pn. „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027”, Działanie 2.32 Kredyt technologiczny.

Najbliższe webinarium odbędzie się 14 kwietnia 2023 roku w godz. 11:00 – 13.00 (rekrutacja do 11.04.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działających na obszarze województwa łódzkiego zainteresowanych budowaniem swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Instrument STEP – wsparcie przedsiębiorców na drodze do innowacyjności.
 3. Omówienie założeń konkursu, w tym:
  • kto może skorzystać z Kredytu technologicznego;
  • na co jest przeznaczony Kredyt technologiczny;
  • poziom i zasady finansowania.
 4. Omówienie zasad wyboru projektów przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego.
 5. Pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 14.03.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

7 marca 2023 roku zatwierdziliśmy listę ocenionych projektów, która jednocześnie staje się listą rezerwową projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu otwartego dotyczącego dróg wojewódzkich.

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Data publikacji: 13.03.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15

Projekt pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 24 440 500,21 (w tym z EFRR 23 225 365,24 PLN) do kwoty 25 183 000,81 PLN (w tym z EFRR 23 968 161,04 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 13.03.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010002/16

Projekt „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 15 000 000,00 (w tym z EFRR 15 000 000,00 PLN) do kwoty 17 900 000,00 PLN (w tym z EFRR 17 900 000,00 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 13.03.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD130300IZ0010002/22

Informacje o webinarium

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Bełchatowie i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „SMART na START - Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”. Celem webinarium jest przedstawienie informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, w tym o konkursie ogłoszonym w ramach Ścieżki SMART.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 13 kwietnia 2023 roku w godz. 12:00 – 13:45 (rekrutacja zakończona)– organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie;
 • 18 maja 2023 roku w godz. 12:00 – 13:45 (rekrutacja do 15.05.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Program webinarium

 1. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, w tym:
  - Założenia programu;
  - Alokacja;
  - Harmonogram naborów wniosków na 2023 r.
 2. Ścieżka SMART:
  - Moduły obligatoryjne;
  - Moduły fakultatywne;
  - Zasady oceny projektów.
 3. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem ekspertów z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Innovation Coach - panel prowadzony przez przedstawiciela Centrum Projektów Badawczych UE, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 13.04.2023 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 18.05.2023 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43822 89 25
e- mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 08.05.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE
Strona 7 z 397
 
Top