Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

26 października 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W uszczegółowieniu dokonano zmian w części I. Ogólny opis programu operacyjnego i głównych warunków realizacji, części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz części III. Indykatywny plan finansowy.
Dokument obowiązuje od 26 października 2023 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2023-10-26
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Szczegółowy opis osi priorytetowych
Data publikacji: 26.10.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Informujemy, że planowany na 26 października 2023 roku dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Brzezinach zostaje odwołany.
Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje za tydzień, tj. 2 listopada 2023 r. w godzinach 09:00 – 14:00. 

Data publikacji: 24.10.2023 | Kategoria: Wiadomości | Mobilne Punkty Informacyjne

17 października 2023 roku zatwierdziliśmy listę projektów ocenionych na etapie formalnym w ramach naboru dotyczącego społeczeństwa w transformacji.
W załączeniu prezentujemy listę wniosków ocenionych na etapie oceny formalnej.

Data publikacji: 24.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00001/23

23.10.2023 r. w godzinach 8:30 – 11:00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie nie będzie świadczył usługi konsultacji bezpośrednich.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi ul. Moniuszki 7/9

  • telefonicznie pod numerem tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60,
  • mailowo: Pife.Lodz@lodzkie.pl,
  • lub osobiście pod wskazanym adresem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 19.10.2023 | Kategoria: Wiadomości

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Data publikacji: 18.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310001/23

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Data publikacji: 18.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/23
Strona 6 z 415
 
Top