Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne ulega przesunięciu.
Nowy termin naboru to 1.09.2023 -20.10.2023

Data publikacji: 31.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | harmonogram FEŁ2027

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Data publikacji: 30.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją gospodarczą w Polsce oraz prośbami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o jak najszybsze dofinansowanie działań promocyjnych mających na celu wsparcie przedsiębiorców MŚP z województwa łódzkiego, którzy będą ostatecznymi odbiorcami wsparcia, został ogłoszony dodatkowy nabór niewynikający z harmonogramu naborów dla Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP Typ 1 – Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – Promocja MŚP oraz Typ 2 – Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) - usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez JST.

Termin naboru to: 08.09.2023 - 26.09.2023

Data publikacji: 28.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0105IP02002/23 harmonogram FEŁ2027

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP, ulega przesunięciu.
Nowy termin naboru po aktualizacji to: 07.09.2023 – 25.09.2023

Data publikacji: 28.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | harmonogram FEŁ2027 FELD0105IP02001/23

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Regulaminu naboru ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 323/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Treść ogłoszenia o naborze

Wniosek o wpis do Wykazu Ekspertów

Data publikacji: 28.08.2023 | Kategoria: Wiadomości

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.
Dodatkowo, w lokalizacjach oznaczonych znakiem (PPP), dowiesz się również jak pozyskać środki i prawidłowo realizować projekty w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 7 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala klubu pracy;
 • 7 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 14 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 18 września 2023 r. w godz. 08:00 – 10:30, Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, (PPP);
 • 18 września 2023 r. w godz. 09:30 – 14:30, Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a;
 • 18 września 2023 r. w godz. 11:30 – 14:00, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, (PPP);
 • 21 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 22 września 2023 r. w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136 (spotkanie odwołane);
 • 22 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Urząd Miasta w Zgierzu, ul. Długa 29A;
 • 22 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5 (spotkanie odwołane);
 • 25 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie, Kodrąb ul. Niepodległości 9A, sala na parterze;
 • 25 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Masłowicach, Masłowice 4, sala na parterze;
 • 26 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, pokój nr 26, I piętro;
 • 26 września 2023 r. w godz. 12:15 – 14:45, Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 103, sala konferencyjna, I piętro;
 • 28 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 28 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy w Wierzchlasie, ul. Szkolna 7, sala konferencyjna;
 • 28 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminny w Ładzicach, ul. Wyzwolenia 36; (spotkanie odwołane)
 • 28 września 2023 r. w godz. 10:00 – 15:00, Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, parter, (PPP);
 • 28 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, sala konferencyjna, parter;
 • 28 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminny w Dobryszycach, ul. Wolności 8; (spotkanie odwołane)
 • 29 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy Chąśno, Chąśno 55;
 • 29 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy Kiernozia, ul. Sobocka 1A.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Brzezinach, Kamieńsku, Mniszkowie, Słupi, Godzianowie, Zgierzu, Moszczenicy, Chąśnie oraz Kiernozi:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Wieruszowie, Sulmierzycach, Brzeźnicy, Wierzchlasie i Pątnowie:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Organizator spotkań w Kodrębie, Masłowicach, Ładzicach, Dobryszycach oraz Opocznie:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4
tel. 44 754 78 07; 690 600 586
e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Data publikacji: 25.08.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

Uprzejmie informujemy, iż nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD. 07.07 Integracja obywateli państw trzecich zostaje usunięty.

Data publikacji: 25.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Poniżej publikujemy informację o wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach naboru dotyczącego usług rozwojowych dla pracowników.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach naboru

Data publikacji: 25.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0802IZ00001/23

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0001/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków” złożony przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 768/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku.

Informacje o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 24.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/22

Projekt nr RPLD.06.01.01-10-0001/23 pn. „Rozwój kultury w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 769/23 z 21 sierpnia 2023 roku.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 24.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/22
Strona 9 z 416
 
Top