Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

18 września 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
W dokumencie wprowadzono zmiany w ogólnych zasadach kwalifikowalności wydatków dotyczących priorytetów 1-6 oraz 9, szczegółowych zasadach kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP (typy projektów: wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0), FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, FELD.02.09 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – ZIT, FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (typ projektu 1).
Ponadto w dokumencie dodano szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działań: FELD.04.03 Transport kolejowy (typ projektu 2), FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna, FELD.09.01 Gospodarka w transformacji (typ projektu 1).
Poniżej zamieszczono Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2023-09-18
 • Temat dokumentu Kwalifikowalność wydatków
 • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 19.09.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Informujemy, iż nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, ulega przesunięciu.

Nowy termin naboru po aktualizacji to: 11 grudnia 2023 - luty 2024
Szczegółowy termin zakończenia naboru w lutym 2024 roku zostanie podany w treści ogłoszonego regulaminu konkursu.

Data publikacji: 15.09.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Projekty hybrydowe”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z charakterystyką partnerstwa publiczno-prywatnego i projektów hybrydowych.

Najbliższe webinarium odbędzie się w formule online 3 października 2023 roku w godz. 11:00 – 13.30 (rekrutacja do 29.09.2023 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas webinarium lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do udziału w webinarium zapraszamy osoby zainteresowane tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Ogólna charakterystyka Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
 3. Korzyści i ograniczenia związane ze stosowaniem metody Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 4. Przygotowanie projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 5. Charakterystyka projektów hybrydowych.
 6. Na czym polega projekt ESCO.
 7. Dobre praktyki.
 8. Oferta Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 9. Oferta Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 10. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

Data publikacji: 14.09.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 5.10.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 12.10.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 19.10.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 26.10.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00 (dyżur odwołany), Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Data publikacji: 14.09.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

Informacje o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym stacjonarnym spotkaniu informacyjnym pn. Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego. Celem spotkania informacyjnego jest omówienie naboru wniosków w ramach działania FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

Najbliższe stacjonarne spotkanie informacyjne odbędzie się 2 października 2023 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja do 28.09.2023 r.) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w spotkaniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania informacyjnego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program spotkania

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Omówienie zasad prowadzonego naboru wniosków w ramach działania FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom:
  • kto może ubiegać się o dofinansowanie;
  • typy projektów możliwe do realizacji;
  • przykładowe rodzaje przedsięwzięć;
  • termin oraz forma naboru wniosków;
  • kryteria wyboru projektów.
 3. Panel z udziałem pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie za pomocą aplikacji WOD2021;
  • pytania i odpowiedzi.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Data publikacji: 14.09.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 13.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22
Strona 10 z 415
 
Top