Artykuły

Artykuły (59)

polska flagax100

To przykład projektu w którym inicjatywa małego przedsiębiorcy przyczyniła się do zmniejszenia zaangażowania konwencjonalnych paliw i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii. Infrastruktura w projekcie współpracuje z istniejąca siecią. Energia będzie przeznaczona na potrzeby własne gabinetu a w części na sprzedaż. Zarządzający tą infrastrukturą współpracuje z operatorem sieci (w zakresie części energii przeznaczonej na sprzedaż). To jedna z wielu inwestycji podejmowanych w ramach unijnych dofinansowań pokazująca , że zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość jak istotne są działania proekologiczne.

wielka brytania flagax100

This is an example of a project in which the initiative of a small entrepreneur has contributed to reducing the involvement of conventional fuels and increasing the use of renewable energy in energy production. The infrastructure in the project works with the existing network. The energy will be used for the cabinet's own needs and partly for sale. The manager of this infrastructure cooperates with the network operator (in the scope of the part of energy intended for sale). This is one of many investments undertaken under EU funding showing that both public institutions and entrepreneurs are increasingly aware of the importance of pro-ecological activities.

%AM, %13 %367 %2020 %08:%Lut

Z

ZIT

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To narzędzie pojawiło się po raz pierwszy w obecnej perspektywie finansowania. Dzięki temu narzędziu miasta i sąsiadujące z nimi jednostki administracyjne mogą wspólnie realizować projekty – także te łączące działania z EFRR i EFS. ZIT pozwala również na wyjście poza sztywne granice administracyjne – jednym słowem daje beneficjentom dużo większą elastyczność, co przekłada się na lepsze dopasowanie projektów do rzeczywistości.

%AM, %13 %367 %2020 %08:%Lut

W

Wkład własny

– Unia Europejska da nam pieniądze, ale chce, żebyśmy my (Beneficjenci) też się dołożyli. Ta część kosztó w, którą ponosi beneficjent to wkład własny.

Wskaźniki

– skąd będziemy wiedzieć czy projekt się udał? Pozwalają to zmierzyć wskaźniki, czyli miara celów, jakie mają zostać osiągnięte.

%AM, %13 %366 %2020 %08:%Lut

S

Spin off

– wielbiciele kinematografii, szczególnie tej opowiadającej o superbohaterach, znają ten termin. W tym wypadku nie chodzi o film rozszerzający historię jednego z wątków innego filmu, choć sam mechanizm jest podobny. Spin off w terminologii Funduszy Europejskich to firma powstała w wyniku usamodzielnienia się pracownika/pracowników firmy macierzystej. Często takie firmy „pączkują” z firm, które prowadzą aktywną działalność B+R (patrz –> B+R), a nowa firma zajmuje się perspektywiczną technologią opracowaną w jednostce macierzystej.

Start–up

– najprościej mówiąc – nowa firma, przedsiębiorstwo w początkowym okresie rozwoju. W węższym znaczeniu – przedsiębiorstwo oferujące innowacyjny produkt, obarczone dużym ryzykiem ze względu na nieprzewidywalność rynku. Start–up to ulubiona forma działalności młodych specjalistów, szczególnie z branży IT. To także zjawisko kulturowe związane ze specyficznym słownictwem, kulturą pracy, zwyczajami. Start–upową atmosferę znakomicie oddaje np. serial „Silicon Valley”.

Subsydiarność

– Unia Europejska tak naprawdę nie chce wszystkiego robić sama, na poziomie wspólnotowym. Zasada subsydiarności mówi o tym, że działania powinny być podejmowane na tym poziomie tylko wtedy, jeśli będzie się to wiązało z wyższą skutecznością i efektywnością niż w przypadku działań na poziomie państw.

SZOOP

– wbrew pozorom nie chodzi o średniej wielkości ssaka, ale o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ. Ten dokument to kompendium wiedzy o działaniach w ramach RPO WŁ. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje, które przydadzą Ci się do przygotowania wniosku: kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie działania mogą być dofinansowane i nie tylko. Dobrze zacząć swoją przygodę z Funduszami Europejskimi od lektury SZOOP.

%AM, %13 %366 %2020 %08:%Lut

R

Rewitalizacja

– to słowo stało się popularne w ostatnich latach – i bardzo dobrze! Pod tym terminem kryje się określenie procesów zmierzających do przekształcenia zniszczonych obszarów, tak aby przestrzeń stała się na powrót wartościowa i funkcjonalna. W regionie łódzkim często procesy te zachodzą na terenach poprzemysłowych. W rewitalizacji ważne jest to, aby zadbać nie tylko o budynki, ulice i infrastrukturę – niemniej ważne, a nawet ważniejsze jest zadbanie o to, aby społeczność żyjąca na danym obszarze odnalazła tu swoje miejsce.

%AM, %13 %365 %2020 %08:%Lut

P

Partnerstwo publiczno – prywatne

– projekt realizowany wspólnie przez instytucję publiczną i inwestora prywatnego. Instytucje te dzielą się zadaniami i ryzykiem. Każdy z partnerów realizuje swoje cele – instytucja publiczna świadczy usługi dla ludności, a partner prywatny wypracowuje zysk.

Płatność

– tak, to to co myślicie – wypłata środków finansowych. Ale w warunkach Funduszy Europejskich jest ona realizowana na podstawie wniosku o płatność.

Polityka regionalna

– działalność państwa, samorządów i innych instytucji, zmierzająca do rozwijania poszczególnych regionów i zmniejszania różnic w rozwoju między nimi.

Produkt

– czy myślicie, że to to, co widzicie na półkach sklepowych? Też, ale jeśli mówimy o Funduszach Europejskich, produkt to materialny wynik realizacji projektu np. liczba zakupionych maszyn i urządzeń.

%AM, %13 %365 %2020 %08:%Lut

O

Oddziaływanie

– to, w jaki sposób Wasz projekt zmienia świat na lepsze. Może nie cały świat, ale na początek świat odbiorców Waszego projektu.

Oś priorytetowa

– część Programu Operacyjnego realizująca określone cele.

Outplacement

– pomoc dla zwalnianych pracowników. Zwolnienia nie są miłe, a outplacement, czyli np. szkolenia, pomoc finansowa/prawna/psychologiczna pomaga w przejściu tego etapu.

%AM, %13 %364 %2020 %08:%Lut

N

Nieprawidłowości

– to nie jest słowo, które chcesz znać. A raczej – znać trzeba, ale nie chcesz go używać. Nieprawidłowości mają miejsce wtedy, kiedy realizujesz projekt niezgodnie z umową. Lepiej, żeby ich nie było.

%AM, %13 %364 %2020 %08:%Lut

M

MŚP

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. UE wspiera takie firmy, ich rozwój wspomaga w formowaniu się klasy średniej.

%AM, %13 %363 %2020 %08:%Lut

L

Lider projektu

– jeśli projekt realizuje kilka podmiotów, jeden z nich powinien włożyć żółtą koszulkę lidera. Lider projektu odpowiada za zarządzanie i rozliczenie projektu.

Strona 1 z 5
 
Top