Artykuły

Artykuły (101)

Archiwum

%PM, %11 %514 %2022 %13:%Kwi

PIFE przypomina

 

PIFE przypomina, to usługa, która pozwala nam na bieżąco informować naszych klientów o ogłaszanych naborach wniosków w ramach konkursów, które ich interesują. Dzięki tej usłudze możemy wpisać Państwa dane kontaktowe do prowadzonego przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) rejestru wraz z określeniem działań i programów, z których moglibyście skorzystać. Po ogłoszeniu konkursu poinformujemy Państwa o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego projektu. Będziemy również przesyłać Państwu informację o terminach realizowanych przez nas działań takich jak: spotkania informacyjne i szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej lub online, Mobilne Punkty Informacyjne (MPI), czy całodzienne dyżury MPI.

Zachęcamy zatem do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie łódzkim i skorzystania z naszych usług.

Możecie Państwo również przekazać nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem tej witryny i wtedy to my skontaktujemy się z Wami. Aby to zrobić należy wypełnić poniższe pola.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

PIFE przypomina


Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Państwa dane przetwarzane będą w celu wpisania do prowadzonego przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim Rejestru Prowadzenia Klienta. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

logotyp pife vsmall

 

Marszałek Grzegorz Schreiber zapowiada zbliżające się do województwa łódzkiego 2,3 mld euro, a wiceminister polityki regionalnej Waldemar Buda już zachęca do pobudzania wyobraźni, co za te środki można zrealizować.
Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał w piątek (28 stycznia) z wiceministrem Waldemarem Budą działającym w imieniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Kontrakt Programowy dla Województwa Łódzkiego. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” czyli sposobu wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla naszego województwa.

W Programie zapisanych jest dla województwa 2 mld 292 mln euro. Z tego 1,7 mld euro zostanie przekazane na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w infrastrukturę drogową, zdrowotną, kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców czy badania i rozwój. Pozostałe 574 mln euro będą na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, wyrównywanie szans, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

  • Cieszę się, że jesteśmy jednym z pierwszych województw, które podpisały swój kontrakt programowy – mówił marszałek Grzegorz Schreiber po podpisaniu umowy. - Dokument zawiera szereg celów, na które chcemy te środki w województwie łódzkim przeznaczać. Począwszy od kwestii dotyczących rozwoju cyfryzacji, wspierania innowacyjności, przedsiębiorców, poprzez wspieranie zielonej gospodarki i wszystkich tych elementów, które służą rozwojowi środowiska w naszym województwie. To wreszcie kwestia mobilności – walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To także budowanie nowych linii kolejowych, rozwój komunikacji tramwajowej.

Marszałek zwrócił też uwagę na kwestię rewitalizacji zarówno dużych, jak i mniejszych miejscowości.

  • Kontrakt Programowy to poświadczenie tego, że kierunek przygotowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego są zgodne z umową partnerstwa i zgodne z polityką rządu w tym zakresie – wyjaśnia Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym prowadzone były negocjacje dotyczące Kontraktu. - To jest zielone światło do ostatniego etapu programowania środków i negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy więc bliżej wykorzystania tych 2 miliardów euro w najbliższej perspektywie finansowej. Wyobraźnia już może działać, co za te środki można zrealizować.

W programie, który jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki podziału środków unijnych, znalazły się też konkretne inwestycje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa. Będą one finansowane z programu regionalnego w sposób priorytetowy, czyli dla ich wsparcia nie będą potrzebne konkursy. Są to m.in. inwestycje w transport, kulturę, służbę zdrowia. (Wszystkie cele polityki Kontraktu oraz przypisane do nich inwestycje priorytetowe zostały zaprezentowane na poniższych infografikach.)

Podpisanie uzgodnionego przez Zarząd Województwa i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dokumentu oznacza, że teraz będzie można go negocjować z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Brukselę będzie można dzielić pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy

%AM, %18 %474 %2022 %11:%Sty

Prawo Unijne

%AM, %18 %440 %2022 %10:%Sty

Prawo krajowe

 

Aplikacja mapowa prezentująca 49 terenów objętych Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze województwa łódzkiego, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

Aplikacja, prezentująca informacje związane z rewitalizacją w oparciu o prowadzone wykazy programów rewitalizacji, opublikowana w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego, wpisuje się w działanie systemu monitorowania rewitalizacji na poziomie regionalnym.

Jest to jedno z zadań umowy jaką Województwo Łódzkie zawarło z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, którego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji oraz integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego.

Programy Rewitalizacji w województwie łódzkim - Mapa

Strona 1 z 8
 
Top