Wsparcie przedsiębiorstw w procesie sprawiedliwej transformacji

Data publikacji: 06.10.2023 r.

blog naglowek 03 11 2023 v1
Wsparcie przedsiębiorstw w procesie sprawiedliwej transformacji

 

8 i 9 listopada 2023 roku odbędzie się konferencja poświęcona tworzeniu skutecznych systemów wspierania sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ten służy łagodzeniu negatywnych skutków transformacji  klimatycznej w regionach zależnych od wydobycia paliw kopalnych i energetyki konwencjonalnej. W Łódzkiem takim obszarem jest 35 gmin, ekonomicznie, społecznie i środowiskowo związanych z działalnością Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Blisko 350 milionów euro otrzymane w ramach Funduszu wykorzystywane jest na tworzenie nowych miejsc pracy, zdobywanie przez pracowników nowych kwalifikacji zawodowych, budowę odnawialnych źródeł energii czy zagospodarowanie terenów zdegradowanych.  

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń na temat roli oraz skutecznych mechanizmów wspierania przedsiębiorczości i sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sprawiedliwej transformacji. Serdecznie zapraszamy do rezerwacji terminu.

Dla kogo?

W konferencji wezmą udział różnorodni interesariusze: władze regionalne i lokalne, instytucje otoczenia biznesu, w tym parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, praktycy z polskich oraz innych regionów objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także przedstawiciele świata nauki. Wydarzenie stanowić będzie miejsce wymiany doświadczeń i poszerzenia sieci kontaktów. Celem konferencji jest także ukazanie inspirujących przykładów innowacyjnych metod wspierania małych i średnich firm w innych krajach.

Warto skorzystać

Środki otrzymane w ramach Funduszu przeznaczone są na inwestycje w nową infrastrukturę biznesową dla lokalnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie nowych firm, badania i innowacje. I o tym będzie mowa na konferencji w listopadzie. Należy jednak pamiętać, że oprócz biznesu Fundusz wspiera także rekultywację terenów pogórniczych, promuje przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wspiera pracowników zatrudnionych w bełchatowskiej elektrowni, w branży wydobywczej i sektorach pokrewnych. Organizowane szkolenia umożliwią im zmianę zawodu oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Dzięki nowym umiejętnościom osoby te będą mogły znaleźć zatrudnienie, na przykład w nowo powstających zielonych sektorach.

Podczas konferencji będzie można uzyskać informacje na temat wspierania przedsiębiorczości i sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to bardzo istotne ze względu na fakt, że nasz Obszar Transformacji charakteryzuje się niskim poziomem przedsiębiorczości, a jej pobudzenie jest kluczowe dla zapewnienia nowych, dobrych miejsc pracy poza sektorem górniczo-energetycznym.

Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach JTP GROUNDWORK – programu oferującego pomoc techniczną dla realizacji Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego Województwo Łódzkie jest beneficjentem.

Szczegółowe informacje dotyczące programu spotkania, kwestii logistycznych oraz link do rejestracji uzyskasz pisząc pod adres: jtpgroundwork@justtransitionplatform.eu  lub fst@lodzkie.pl.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top