Grupa robocza ds. Regulaminu działania KM FEŁ2027


Grupa robocza ds. Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Grupa) została powołana Uchwałą nr 13/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Komitet) z dnia 22 czerwca 2023 r.

Celem działania Grupy jest wypracowanie i przedłożenie Komitetowi propozycji zmian w Regulaminie działania Komitetu, przyjętego Uchwałą nr 1/23 z dnia 23 marca 2023 r.

Grupa robocza zostaje powołana na okres 3 miesięcy od dnia jej pierwszego posiedzenia.

Tryb pracy Grupy określa Regulamin przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Grupy.

pdfSkład osobowy Grupy roboczej ds. Regulaminu działania Komitetu. (385 KB)

Obsługę prac Grupy zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.

 
Top