Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informacje o szkoleniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Sieradzu i Bełchatowie zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Nowe zasady komunikacji i promocji projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027”. Celem webinariów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 20 września 2023 roku w godz. 10.00 – 11.30 (rekrutacja do 15.09.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,
 • 25 października 2023 roku w godz. 10.00 – 11.30 – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program webinarium

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich
 3. Zasady komunikacji i promocji projektów realizowanych w nowej perspektywie finansowej:
  - Normy prawne.
  - Obowiązki beneficjatów.
  - Tożsamość wizualna – motyw marki.
  - Stosowanie znaków graficznych.
  - Obowiązkowe wzory materiałów informacyjnych.
 4. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawiciela Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 20.09.2023 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 13
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Organizator webinarium 31.10.2023 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 754 78 07; 690 600 586
e- mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

Data publikacji: 06.09.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

31.08.2023 roku zakończony został nabór nr FELD.09.02-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FELD.09 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jednocześnie prezentujemy informację o wnioskach złożonych w przedmiotowym naborze.

 

Data publikacji: 05.09.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00001/23

W dniu 30 czerwca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od stycznia 2022 r. do maja 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia w ramach OP XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności” RPO WŁ 2014-2020 w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

 • Analiza desk research (DR),
 • Badania ilościowe CAWI i CATI,
 • Badanie ilościowe TDI,
 • studium przypadków,
 • panel ekspercki.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 

Data publikacji: 04.09.2023 | Kategoria: Raporty ewaluacja

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne ulega przesunięciu.
Nowy termin naboru to 1.09.2023 -20.10.2023

Data publikacji: 31.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | harmonogram FEŁ2027

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Data publikacji: 30.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją gospodarczą w Polsce oraz prośbami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o jak najszybsze dofinansowanie działań promocyjnych mających na celu wsparcie przedsiębiorców MŚP z województwa łódzkiego, którzy będą ostatecznymi odbiorcami wsparcia, został ogłoszony dodatkowy nabór niewynikający z harmonogramu naborów dla Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP Typ 1 – Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – Promocja MŚP oraz Typ 2 – Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) - usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez JST.

Termin naboru to: 08.09.2023 - 26.09.2023

Data publikacji: 28.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0105IP02002/23 harmonogram FEŁ2027

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP, ulega przesunięciu.
Nowy termin naboru po aktualizacji to: 07.09.2023 – 25.09.2023

Data publikacji: 28.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | harmonogram FEŁ2027 FELD0105IP02001/23

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Regulaminu naboru ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 323/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Treść ogłoszenia o naborze

Wniosek o wpis do Wykazu Ekspertów

Data publikacji: 28.08.2023 | Kategoria: Wiadomości

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.
Dodatkowo, w lokalizacjach oznaczonych znakiem (PPP), dowiesz się również jak pozyskać środki i prawidłowo realizować projekty w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 7 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala klubu pracy;
 • 7 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 14 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 18 września 2023 r. w godz. 08:00 – 10:30, Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, (PPP);
 • 18 września 2023 r. w godz. 09:30 – 14:30, Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a;
 • 18 września 2023 r. w godz. 11:30 – 14:00, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, (PPP);
 • 21 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 22 września 2023 r. w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136 (spotkanie odwołane);
 • 22 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Urząd Miasta w Zgierzu, ul. Długa 29A;
 • 22 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5 (spotkanie odwołane);
 • 25 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie, Kodrąb ul. Niepodległości 9A, sala na parterze;
 • 25 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Masłowicach, Masłowice 4, sala na parterze;
 • 26 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, pokój nr 26, I piętro;
 • 26 września 2023 r. w godz. 12:15 – 14:45, Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 103, sala konferencyjna, I piętro;
 • 28 września 2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a – parter;
 • 28 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy w Wierzchlasie, ul. Szkolna 7, sala konferencyjna;
 • 28 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminny w Ładzicach, ul. Wyzwolenia 36; (spotkanie odwołane)
 • 28 września 2023 r. w godz. 10:00 – 15:00, Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, parter, (PPP);
 • 28 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, sala konferencyjna, parter;
 • 28 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminny w Dobryszycach, ul. Wolności 8; (spotkanie odwołane)
 • 29 września 2023 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy Chąśno, Chąśno 55;
 • 29 września 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy Kiernozia, ul. Sobocka 1A.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Brzezinach, Kamieńsku, Mniszkowie, Słupi, Godzianowie, Zgierzu, Moszczenicy, Chąśnie oraz Kiernozi:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Wieruszowie, Sulmierzycach, Brzeźnicy, Wierzchlasie i Pątnowie:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Organizator spotkań w Kodrębie, Masłowicach, Ładzicach, Dobryszycach oraz Opocznie:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4
tel. 44 754 78 07; 690 600 586
e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Data publikacji: 25.08.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne
Strona 11 z 415
 
Top