Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Brójce - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 02.11.2023 r.

Projekt WND-RPLD.04.03.01-10-0003/23 pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”, złożony przez Gminę Brójce został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 955/23 z dnia 26 października 2023 roku.

Informacje o projekcie

 
Top