Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego przez Gminę Koluszki - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 18.10.2023 r.

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

 
Top