Czy w ramach projektu osoby realizujące zadania powinny być wybierane w drodze konkursu/przetargu ogłaszanego przez partnera realizującego zadanie, czy też taka osoba jest wskazywana przez kierownika projektu?

Szkolenia FE (rekrutacja zakończona)
Dostępnych (109) Szkoleń ze wszystkich kategorii

Strona 1 z 11
 
Top