Zasady promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i obowiązki beneficjentów

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 28.10.2023 r.

 

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zasady promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i obowiązki beneficjentów”, Celem szkolenia będzie zaznajomienie beneficjentów z działaniami związanymi z informacją i promocją Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej 7.11.2023 roku w godzinach 8:30-14:30 w Łodzi ul Traugutta 21/23, sala konferencyjna na XVII piętrze.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas szkolenia lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Prowadząca: Marta Eisler-Wrzeszcz - specjalistka w zakresie Funduszy Europejskich, trenerka, koordynatorka projektów i aktywna działaczka sektora organizacji pozarządowych. Od lat prowadzi liczne szkolenia z dziedziny Funduszy Europejskich, między innymi w zakresie promocji projektów, ich realizacji, rozliczania, dokumentowania i archiwizacji oraz kwalifikowalności wydatków. Na rzecz usługodawców i beneficjentów przygotowuje też wnioski o dofinansowanie projektów, wspiera merytorycznie ich realizację, a także zajmuje się promocją i relacjami z mediami. Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane dla beneficjentów.

Program szkolenia

 • Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
 • Umowa o dofinansowanie projektu w aspekcie: komunikacji i widoczności,
 • Obowiązki informacyjne i promocyjne dot. wsparcia z UE,
 • Szczegółowe omówienie „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”,
 • Planowanie działań komunikacyjnych i działań na rzecz widoczności,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
 • Zasady oznaczania projektów i miejsc realizacji działań projektowych – praca na konkretnych przykładach,
 • Tworzenie plakatu i tablicy informacyjnej,
 • Pytania i odpowiedzi.

Organizator szkolenia

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
Ul. Tuwima 22/26
90-001 Łódź
Tel.: 42 663 32 85

Osobą kontaktową, która zajmuje się rekrutacją jest Gabriela Woźnica - e-mail: szkolenialodz@crps.pl, tel. 535 909 500

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2023-11-07
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top